Zmiany w funkcjonowaniu Narodowego Banku Polskiego

Funkcjonowanie zasad nowego ładu społecznego, politycznego i gospodarczego wymagał dogotowywania do zamieniających się bardzo dynamicznie warunków. Postanowione uchwały i zasady działania wielu instytucji finansowych, politycznych i gospodarczych wymagały wielu nowelizacji, które by uaktualniły ich zdania i kompetencje. Nie inaczej było w przypadku Narodowego banku Polskiego. Przydzielone mu czynności i zakresy działania, musiały być konsekwentnie dopasowywane do zmieniających się warunków, które to zmiany były spowodowane dynamicznym rozwojem i przekształceniami gospodarczo – ustrojowymi. Istotnych zmian dokonano w roku 1992, kiedy zmieniono zasady funkcjinwoania stanoiwks kierowniczych w Narodowym Banku Polskim. Przede wszystkim zmieniono okres urzędowania prezesa Narodowego Banku Polskiego, to znaczy ze jego kadencja została wydłużona o rok, z pięciu do sześciu lat. Prezes był powoływany przez sejm, ale czynił to na wniosek prezydenta. Warunki odwołania prezesa Narodowego Banku Polskiego zostały bardzo szczegółowo określone, co zapobiegać miało ewentualnym nadużyciom o charakterze politycznym. To wszystko wpływało na to, że Narodowy Bank Polski zyskiwał niezależność od władzy politycznej i przestawała być agenda poszczególnych ministerstw, tak jak to miało miejsce w gospodarce centralnej.

Obniżanie inflacji przez Narodowy Bank Polski jako działanie priorytetowe
Narodowy Bank Polski w sowejej działalności polegającej na ogranieciu polityki pieniężnej i wyznaczeniu jej celów dalszego rozwoju, w początkowym etapie funkcjnownaie nowego ładu polityczno – gospodarczego, posługiwała się takimi narzędziami...
Nadzorowanie systemu bankowego w Polsce
Narodowy Bank Polski miała w swoich kompetenachajch także nadzór i realizacje nad wdrażaniem w zmieniona rzeczywistość systemu bankowego, który miła zapewnić funkcjonowanie Narodowego Banku Polskiego oraz banków komercyjnych zgodnie z nowymi...
Funkcjonowanie Narodowego Banku Polskiego w latach dziewięćdziesiątych
Podejmowane w czasie reform transformacyjnych zmiany w systemie bankowym, uchroniły system bankowym przed pogrążeniem się e kolejnym kryzysie ekonomicznym i gospodarczym. W połowie lat dziewięćdziesiatch można przyjąć, że system bankowy w Polsce...