Zarząd Narodowego Banku Polskiego

Organem wykonawczym Narodowego Banku Polskiego jest zarząd, który składa się z prezesa Narodowego banku Polskiego, który jest od razu przewodniczącym zarządu, a także pozostałych osób, przy czym przynajmniej dwie spośród nich pełnią stanowisko wiceprezesa Narodowego Banku Polskiego. Zarząd ogółem liczy od siedmiu do dziewięciu osób, Wybierane są one na kadencję, której długość identyczna jest z kadencją prezesa Narodowego Banku Polskiego oraz członków Rady Polityki Pinieżnej, a zatem trwa sześć lat. Zarząd realizuje zadania, jakie stawia przed nim Rada Polityki Pieniężnej, a także realizuje inne zdania, chyba ze w Ustawie o Narodowym banku Polskim są one wyraźnie zaznaczone, jako zadania, których wykonanie jest zarezerwowane dla innych organów NBP. Zarząd zajmuje się zatem przede wszystkim regulacjami dotyczącymi obrotu dewizowego, a zatem udziela bankom upoważnień do realizowania obrotu dewizowego. Zarząd zajmuje się także realizacją zdań dotyczących polityki kursowej, a także ocenia wydolność i prawidłowość realizacji zdań związanych z systemem bankowym. Ponadto Zarząd zajmuje się ustalaniem wysokości opłat i prowizji, jakie obowiązują w Narodowym Banku Polskim, określa także politykę kadrową i płacową, jaka obowiązuje w Narodowym banku Polskim. Zajmuje się także ustaleniem sprawozdania z działalności NBP.

Rada Naukowa Narodowego banku Polskiego
Narodowy Bank Polski wypełnia rozmaite zadania związek z finansami państwa polskiego, a zatem jest główną ainstytuc finansowa kraju, organem emisyjnym oraz pełni funkcje banku centralnego banku banków. Jest zatem jednostką, która przede wszystkim...
Komitet Badań Ekonomicznych Narodowego Banku Polskiego
Narodowy Bank Polski, pełniąc funkcję nadrzędnej instytucji finansowej państwa polskiego, jest zobowiązany do realizacji różnego rodzaju zadań, głownie dotyczących kwestii ekonomicznych, gospodarczych i finansowych. Narodowy Bank Polski jest...
Departamenty Narodowego Banku Polskiego
Struktura organizacyjna dzisiejszego Narodowego Banku Polskiego jest bardzo rozbudowana i znajdują się w niej nie tylko takie struktury, jak oczywiście struktury kierownicze, na które składają się gabinet prezesa oraz wiceprezesów Banku, także...

Praca Gorzów Wielkopolski serwer vps managed