Zadanie Komisji Nadzoru Bankowego

Funkcjonowanie każdego systemu bankowego w każdym z krajów, w którym obowiązują zasady gospodarki rynkowej, opierają się na działaniu nadzoru bankowego. Sprawia on, że system bankowy działa sprawnie i bez zakłcoeń. Do głównych zadań Komisji Nadzoru Bankowego należą w szczególności takie zadania, jak wydawanie akótow prawnych w postaci przepisów, zarządzeń i rozporządzeń, które regulują dzialaność banków, w zakresie jaki jest regulowany przez istniejące prawo bankowe. Szczególnie istotne są tutaj dziedziny, które stanowią kluczowe kwestie, związane z bezpieczeństwem systemu bankowego. Kolejnym zadaniem Komisji Nadzoru Bankowego jest monitorowanie aktualnej kondycji i sytuacji banków na tle systemu bankowego. Odbywa się eto poprzez analizę dokumentów i informacji, które to banki są zobowiązane przekazywać Komisji do wglądu. Dokumenty te mają na celu wykrywanie ewentualnych zagrożeń w sferze dzialaności bankowej oraz wykrywanie różnego rodzaju ewentualnych nadużyć, związanych ze świadczeniem usług dla ludności. Komisja zajmuje się również nakładaniem rocznego rodzaju sankcji i kar umowncyn na banki, które nie przestrzegają zapisów prawa bankowego i innych ustaw, rozporządzeń i zarządzeń, wydawanych przez odpowiednie instytucje. Komisja ta ma na celu ronwież udzielanie pomocy bankom, które są zagrożone upadkiem; pilnuje również, aby te zagrożenia nie opanowały całego systemu bankowego.

Bezpieczeństwo depozytów bankowych
Osobnym, jednak bardzo ważnym zadaniem, które spełni Komisja Nadzoru Bankowego, jest nadzór nad bezpieczeństwem depozytów, składanych do banków. Sprawa ta jest szczególnie istotna, jeśli weźmie się pod uwagę fakt, że przeważnie 90% z ulokowanych...
Banki komercyjne w polskim systemie bankowym
System bankowy w Polsce opiera się na funkcjonowaniu Narodowego banku Polskiego, jako banku centralnego oraz banku banków, oraz banków komercyjnych, których podstawą działania jest zysk ich właścicieli. Banki komercyjne nie posiadają wszystkich...
Zysk bezpośredni właścicieli i akcjonariuszy banku komercyjnego
Przychody uzyskane z działalności bankowej mogą być dwojakiego rodzaju. Mogą to być przychody bezpośrednie, i przychody pośrednie. Zysk bezpośredni wywraza się w uzyskiwaniu dochodu z przeprowadzanych przez bank operacji finansowych. Uzyskiwane...

hale namiotowe Pozycjonowanie stron