Zabezpieczenia banknotów polskich

Każdy banknot, emitowany przez Narodowy Bak Polski, posiada szereg zabezpieczeń, które maja chronić walutę polską przed fałszerzami. Fałszerstwo nie jest już wprawdzie tak popularne jaki kiedyś, jednak wciąż zdarzają się przypadki, w których mamy do czynienie z fałszywym banknotem. Przede wszystkim jest kilka sposobów na to, żeby sprawdzić autentyycznoiśc banknotu Każdy z nich posiada bowiem specjalne znaki, którymi w zależności od nominału są farba, która zmienia się w zależności od przechylenia banknotu, efekt kątowy, powstający przy pochyleniu banknotu – widać wtedy czarne cyfry, odpowiadające nominałowi banknotu, hologram, który znajduje się tylko na banknocie dwustuzłotowym, oraz metalizowana farba. Ponadto każdy banknot, niezależnie od nominału wyposażony jest w takie same elementy, którymi są portret władcy i godło Rzeczypospolitej Poskkie, wartość nominalna banknotu, która jest wyrażona słowami oraz wartość nominalna wyrażona za pomocą cyfr. Każdy banknot posiada także podpis prezesa Narodowego Banku Polskiego i głównego skarbnika Narodowego Banku Polskiego, ponadto na każdym banknocie musi znajdować sienazwa remitenta, czyli Narodowego Banku Polskiego. Ponadto każdy banknot posiada także specjalne znaki, dzięki którym osoby niewidome są w stanie rozpoznać dany nominał.

Związek Banków Polskich
Zwiazke Banków Polskich jest organizacją, która powstała w roku 1991, a głównym celem jej dzialnosci jest współpraca przy przygotowywaniu ustaw dotyczących systemu bankowego i zasad funkcjnowaniua banków. Związek Banków Poslich jest zatem...
Krajowa Izba Rozliczeniowa
Krajowa Izba Rozliczeniowa jest instytucją, która powstała w celu ułatwienia rozliczeń w systemie międzybankowym. Jest ona centralną instytucją, która ułatwia działanie i integrowanie systemu bankowego w Polsce. Do roku 1993, czyli przed powstaniem...
Biuro Informacji Kredytowej
W celu problemów wynikajaych z brakiem spąłty zaciąganych w bankach kredytów, w roku 1992 powstała baza danych o niesolidnych dłużnikach bankowych. Wszystkie banki mogły tutaj zgłaszać swoich dłużników, którzy nie wywiązywali się z udzielonych...

gonty drewniane