Wykorzystanie wizerunku banknotów i monet

Narodowy Bank Polski, zgodnie z Ustawą o Narodowym baku Polskim, posiada wyłączność na emisję bitych monet i drukowanych banknotów. Z tego też względu Narodowy Bank Polski jest zobowiązany do ochrony wizerunku monet i banknotów przed wykorzystaniem ich w celach, które mogłyby w jakiś sposób spowodować spadek ich poważania, jako prawnego środka płatniczego w Polsce. Dlatego też każdy, kot chciałby wykorzystać banknoty i momenty w celach na przykład reklamowych, powinien wystąpić do Narodowego Banku Polskiego z prośbą o udzielenie takiej zgody. Jest kilka przypadków, w których Narodowy Bank Polski takiej zgody nie wyda. Odnosi się to takiego wykorzystania wizerunku banknotów, w których pieniądze będą niszczone, poprzez na przykład ich darcie, cięcie, dziurawienie i inne tego typu działania. Bank nie zgodzi się także na wykorzystanie wizerunku piniedzy do celów reklamowania używek i innych środków, których nadmierne dawkowanie może zagrażać zdrowiu lub życiu (na przykąłd alkohol, czy papierosy). Zgoda nie zostanie również wydana, jeśli banknoty będą wykorzystywane do tego, aby skąłdać je w różnego rodzaju kształty. Za wydanie zgody na wykorzystanie wizerunku banknotów i monet, Bank nie pobiera żadnej opłaty. Określone są jednak wielkości banknotów, to znaczy że banknot musi być większy od standardowego czyli wynosić minimum 125 % lub mniej niż 75%.

Zabezpieczenia banknotów polskich
Każdy banknot, emitowany przez Narodowy Bak Polski, posiada szereg zabezpieczeń, które maja chronić walutę polską przed fałszerzami. Fałszerstwo nie jest już wprawdzie tak popularne jaki kiedyś, jednak wciąż zdarzają się przypadki, w których...
Związek Banków Polskich
Zwiazke Banków Polskich jest organizacją, która powstała w roku 1991, a głównym celem jej dzialnosci jest współpraca przy przygotowywaniu ustaw dotyczących systemu bankowego i zasad funkcjnowaniua banków. Związek Banków Poslich jest zatem...
Krajowa Izba Rozliczeniowa
Krajowa Izba Rozliczeniowa jest instytucją, która powstała w celu ułatwienia rozliczeń w systemie międzybankowym. Jest ona centralną instytucją, która ułatwia działanie i integrowanie systemu bankowego w Polsce. Do roku 1993, czyli przed powstaniem...

www.prawo-medyczne.edu.pl/w-raku-tarczycy-rokowanie-jest-znacznie-gorsze/