Upadek systemu komunistycznego w Polsce

Początek lat dziewięcdzisiatych przyniósł w Polsce całkowitą reformę praktycznie wszystkich struktur państwowych. Po dokonaniu się rewolucji, określanej mianem bezkrwawej, Polska wyzwoliła się z ustroju socjalistycznego, a w miejsce komunizmu pojawił się kapitalizm i gospodarka rynkowa. Polska stawała się tym samym państwem demokratycznym, kotre musiało uporać się z różnego rodzaju deficytami, problemami i zniekształceniami, jakich dokonała gospodarka centralna. Nowe władze, wyłonione w demokratyzcmnych wyborach parlamentarnych, musiały mierzyć się z ogromem trudności i wyzwań, jakie stawiała przed nią to, co pozostawił po sobie ustorj socjalistyczny. Przede wszystkim polska gospodarka znajdowała się w sytuacji, gdzie pnaowłą bardzo głebko posuniętą nierównowaga rynkowa. Ponadto Polska znajdował się w punkcie, który charakteryzował jej stosunki gospodarcze z zagranicą bardzo słabo, to znaczy, ze występowało bardzo wysokie zadłużenia zagraniczne. Przedsiębiorstwa nie pracowały efektywnie i były tym samym bardzo nierentowne. Ponadto polska gospodarka była oddzielona od struktur gospodarczych państw Europy zachodniej ogromną przepaścią, która wyznaczona była przede wszystkim przez zacofanie technologiczne. Struktury gospodarcze w nowej rzeczywistości nie miały już racji bytu, a ich uzdrowieni było o tyle ciężkie, że zostały one zdeformowane przez gospodarkę socjalistyczną.

Reformy systemu gospodarczego w Polsce w początku lat dziewięćdziesiątych
Początki nowego ustroju, zarówno pod względem politycznym jak i gospodarczym były bardzo trudne. Gospodarka znalazal się w fazie wielkiego kryzysu, który unaocznił dewastacje i deformacje, jakie odbywały się konsekwentnie przez wszystkie lata...
Działalność systemu bankowego w Polsce
Reformy systemu bankowego miały również na celu tworzenie tak zwanego dwupoziomowego systemu bankowego, który wprowadzałby nowe relacje miedzy Narodowym Bankiem Polskim, a bankami komercyjnymi. Chodziło o to, aby wszelkiego rodzaju operacja finansowe...
Główne kierunki działalności Narodowego Banku Polskiego po reformach systemu bankowego
Po przeprowadzeniu szeregu reform, wprowadzenia nowego systemu bankowego, status Narodowego Banku Polskiego uległ zmianie i to znacznej. Było to nieuniknione, gdyż wokół pojawiła się nowa rzeczywistość polityczna i gospodarcza, która wymagała...

Oferty pracy Częstochowa