Sytuacja Banku Polskiego po wybuchu wojny

Wybuch wojny w dniu pierwszego września 1939 roku, zakończył okres niepodległościowy w dziejach Polski. Zaraz po wybuchu wojny podjęto zakrojone na szeroką skale działania, mjace na celu zabezpieczenie ciągłości administracyjnej, państwowej, gospodarczej i finansowej państwa. Rząd polski musiał podjąć decyzję o udaniu się na przymusowa emigracje, a działalność państwa polskiego była kontynuowana najpierw w Paryżu, a po zaatakowaniu Francji przez Niemcy i ogłoszeniu stanu wojny miedzy tymi państwami, rząd polski udał się do Londyny i stamtąd kierował państwem, zapewniając mu ciągłość polityczna. Bardzo szybko, bo dzień po wybuchu wojny, odbyło się nadzwyczajna sesja parlamentu polskiego, na kotnej dokonano wielu wanznych i niezbędnych w obliczu działań wojennych, postanowień. W kwestii finansowej państwa przyjęto zmiany dotyczące statutu Banku Polskiego i zwiększono wysoksc kredytów dla rządu. Zarówno centrala banku jak i jego oddziały zostały przygotowane do mającej nastąpić ewakuacji. W związku z tym podjęto kroki mające na celu zabezpieczenie przeznaczonego do wywozu złota, walut obcych, biletów zlotowych oraz klisz i różnego rodzaju dokumnetow. Ponadto podjęto różnego rodzaju działania o charakterze formalnym i prawnym, które miały na celu ochronę zgromadzonego majątku. Po podziale Polski miedzy dwóch agresorów, na terenach im podległych wprowadzono ich waluty – markę i rubla.

Dzialanosc Banku Polskiego na emigracji i dzialaność Banku Emisyjnego w Generalnej Guberni
W czasie drugiej wojny światowej losy polskiej państwowości były często dramatyczne, a dzialanosc rządu polskiego na emigracji naznaczona była wieloma trudnościami i ograniczeniami. Mimo tego, rząd polski starał się wypełniać najlepiej jak...
Działalność u schyłku wojny i po jej zakończeniu
W czasie wojny Bank Polski nie uległa faktycznemu rozwiązaniu. Niemcy chcieli przejąć zasoby Banku Polskiego , zgromadzone w okresie międzywojennym, w postaci dewiz i złota, które zostały zdeponowane w bankach zagranicznych. Niemcy chcieli nie...
Narodowy Bank Polski
Przygotowania do powołania Narodowego Banku Polskiego miały miejsce już w roku 1944, na posiedzeniu PKWN w Moskwie. Pierwsze działania, mające na celu faktyczne wprowadzenie instytucji finansowej w życie państwa polskiego, nastąpiły w styczniu...

www.planety.com.pl podłoga egzotyczna legnica