Struktura własności banków komercyjnych w Polsce

Banki można podzielić według kryterium struktury własności i kapitału. Po reformach transformacyjnych w Polsce, większość banków stanowią banki komercyjne. Banki komercyjne mogą z kolei dzielić się na banki prywatne, które działają jako spółki handlowe, zgodnie z zasadni wyznaczanymi przez Kodeks spółek handlowych, i na banki państowoe. Podział ten przebiega według zasad wyznaczonych w Ustawie prawo bankowe. Bank Państwowy oznacza, że dana jednostka należy do skarbu pastwa, oraz że jest zarządzana w swoisty sposób, oraz że podlega ona bezpośredniej kontroli rządu. Bank państwowy realizuje działania określone przez rząd, obecnie w systemie bankowym funkcjonuje tylko jeden bank, który spełnia funkcje banku państwowego, jest to Bank Gospodarstwa Krajowego, który jest bankiem o silnie rozbudowanej strukturze i zajmuje się przede wszystkim obsługą całego systemu kredytów udzielanych na zasadach preferencyjnych. Pozostałe banki, składające się na system bankowy w Polsce, to banki będące spółkami akcyjnymi, które podlegają takim samym prawom, jak wszystkie przedsieiorstwa prywatne. Nie zawsze jest jednak tak, że są one w posiadaniu tylko i wyłącznie osób prywatnych. W niektórych większość kapitału należy do skarbu państwa, różnego rodzaju przedsiębiorstw, a także agencji rządowych i funduszy rządowych.

Banki zagraniczne w systemie polskich banków komercyjnych
Wszystkie banki komercyjne, działające w systemie bankowym w Polsce, są bankami polskimi, to znaczy że są zarejestrowane na terenie Rzeczypospolitej Polskiej i podlegają polskiemu nadzorowi bankowemu. W większości banków jest to zaznaczone w...
Skutki przejmowania banków komercyjnych przez inwestorów zagranicznych
Prywatyzacja banków na początku lat dziewięćdziesiątych była bardzo pożądanym zjawiskiem. Rząd dążył do tego, aby prywatyzacja przebiegała jak najszybciej i aby jak najwięcej banków przeszło w ręce prywatne. Dlatego też czyniono wiele...
Konsolidacja banków komercyjnych w Polsce
W początkowej fazie wchodzenia na rynek polski, banki posiadające zagranicznych właścicieli, zakładały w Polsce tylko i wyłącznie filie, w których skupiały się przede wszystkim na obsłudze przedsiębiorstw zagranicznych, które działały...

http://www.viva-derm.pl/laseroterapia/laser-eco2 http://www.verostilo.com