Rozszerzanie uprawnień Narodowego Banku Polskiego

Wraz z rozwojem i dojrzewaniem gospodarki centralnej socjalistycznej, zwiększały się również zadania, jakie mołg realizować Narodowy Bank Polski. W roku 1948 wydano kolejny dekret, który rozszerzał zakres działania Banku i przyznawał mu coraz więcej funkcji. Przede wszystkim zgodnie z wspomnianym dekretem, nastąpiła likwidacja większości banków, działajacyhc w Polsce, a te banki, które pozostały, zostały znacznie zmodyfikowane, jeśli chodzi o profil ich działalności. Większość bankowo stała się niepotrzebna, ze względu na wzrastającą ilość zadań, stawianych przed Narodowym Bankiem Polskim, a także ze względu na coraz bardziej postępującą centralizację gospodarki. W roku 1951 ostatecznie wykonano dekret mówiący o likwidacji większości banków i pozostawiono swobodę działania tylko kilku spośród nich. Dalej mogły funkcjonować banki, takie jak Bank Rolny, Bank Inwestycyjny, Powszechna Kasa Oszczędności, Bank Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna, Bank Handlowy w Warszawie Spółka Akcyjna, pozostawiono także względną swowobdę działania kasom spółdzielczym, które miały zakres gminny. Zarazem dekret z 1948 jednoznacznie stwierdzał, że Narodowy Bank Polski jest organem państwowym, którego zadaniem jest kontrola finansowa gospodarki, oraz że jest instytucją, która zajmuje się rozrachunkami rozrachunkami kontrahentami zarówno krajowymi, jak i zagranicznymi.

Działalność Narodowego Banku polskiego w altach pięćdziesiątych
Wcielony w życie na poiczatku lat pięćdziesiątych dekret, mówiący o zakresie działalności Narodowego Banku Poskego, ustalał również, że Bank ten zajmować się będzie takimi kwestiami, jak koncentracja obrotów kasowych Skarbu Państwa, planowanie...
Zmiany w działaniu Narodowego Banku Polskiego
Mimo zmian i rozszerzania zakresu uprawnień Narodowego Banku Polskiego, w latach czterdziestych, do końca lat pięćdziesiątych nie została wydana ustawa, która by regulowała te zmiany. Rozszerzanie zakresu uprawnień Narodowego Banku Polskiego...
Cele działania Narodowego Banku Polskiego zgodnie z Ustawą o Narodowym Banku Polskim
Według Ustawy o Narowoduym banku Polskim, wydanej w 1958 roku, Narodowy Bank Polski był instytucją, która miała bardzo szerokie uprawnienia. Oprócz zadania głowneg, jakie stanowiło kredytowanie jednostek gospodarczych w sposób bezpośredni lub...

tanie-kasy-fiskalne-krakow.eu forum chłodnictwa