Różnice w wielkości banków komercyjnych

Banki komercyjne w Polsce różnią się wielkością, kotra wyraża się nie tylko w sumie aktywów i kapitałów zakładowych, ale także wielkością dotyczącą zatrudnianych pracowników, ilością oddziałów i filii. Rozpiętości miedzy największym a najmniejszym bankiem w Polsce są bardzo duże i dotyczaa każdego z wyżej wymienionych kryteriów. Obecnie największym bankiem komercyjnym jest bank Polska Kasa Oszczędności, Bank Pąnstowowy. Jego kapitał zakładowy i suma bilansowa wynosi około 75 miliardów złotych. Jeśli chodzi liczbę odzdiałow, to najwięcej posiada również ten sam bank, a ilość tych oddziałów wynosi około 1200 placówek. Największe banki zatrudniają około 40 000 osób, natomiast najmniejsze banki maja wysokość zatrudnienia ustaloną na pozimoei mniejszym niż 50 osób. W zależności od uzyskiwanych sum bilansowych, za duże uwazas ie banki, których suma bilansowa wynosi od 15 do 50 miliardów złotych. Banki uznane za banki o średniej wielkości uzyskiwały sumę bilansową w wysokości około 1 do 10 miliardów złotych. Najmniejsze z banków, które funkcjonują na rynku, posiadają według oficjalnie udzielanych informacji sumę bilansową wynoszącą poniżej 600 milionów złotych. Niezależnie od wielkości, wszystkie banki komercyjne prowadząten sam rodzaj działąności, oparty na samych zasadach i przepisach prawa. Jednak wielkość kapitału zakładowego, wysokoscś aktywów oraz ilość placówek, znacznie wpływa na sposób osiągania zysku i działalności banku w ogóle.

Banki detaliczne
Jeszcze w XIX wieku wytworzył się podział na dwa rodzaje banków: banki inwestycyjne i banki detaliczne, z których każdy miał ograniczoną i ściśle określoną działalność, sankcjonowaną przepisami prawa. Banki inwestycujen nie zawsze i we...
Banki inwestycyjne
Podział banków,który dokonał się w dziewiętnastym wieku, określał, że banki dzielą się na dwa zasadnicze rodzaje, to jest banki detaliczne i banki inwestycyjne. Każdy z tych banków miał ściśle określony podział zadań i praktycznie nie...
Banki uniwersalne i banki wyspecjalizowane
Według prawa i praktyki można podzielić banki obecnie funkcjonujące w polskim systemie bankowym podzielić na dwie kategorie. Są to banki wyspecjalizowane i banki uniwersalne. Banki uniwersalne, jak sama ich nazwa wskazuje, zajmują się ogółem...

www.budownictwodzis.com.pl nawozy zakwaszające