Reformy systemu bankowego

Dominująca rola Narodowego Banku Polskiego w zakresie udzielania kredtówq krótkoterminowych trwałą nieprzerwanie od końca lat pięćdziesiątych, do podatku lat osiemdziesiątych. Wówczas zostały wprowadzone pewnego rodzaju reformy, które miały uspokoić niestabilną i nerwową sytuacje polityczna, spowodowaną kryzysem gospodarczym. Kryzys ten narastał stopniowo od lat siedemdzisiatcyh, a przeprowadzana wówczas reformy wcale nie zapobiegały pogłębianiu tego zjawiska. Reformy były zbyt mało wyraźne, a gospodarka kulała zbyt mocno, żeby sytuacja uległa stabilizacji i aby gopsoadrka mogła wydostać się z kryzysy, który ją ogarnął. Ostatecznie gospodarka polska znalazła się w pułapce długu, z której praktycznie, bez przeprowadzenia zdecydowanych reform polityczno – gospodracyzch, nie było wyjścia. Reformy przeprowadzone po wprowadzeniu stanu wojennego w 1981 odnosiły się również do systemu bankowego w Polsce. Praktycznie nie dokonano wielkich rewolucji, ale narodowy Bank Polski został w praktyce uwolniony w jakimś stopniu od zależności od ministerstwa finansów. Mimo wszystko jednak system gospodarczy był tak dokniety kryzysem, że ostatecznie system polityczny i ustrojowy musiał upaść. Panował powszechna zgodność co do tego, że przebudowie musza ulec wszystkie struktury gospodarcze, w tym również system bankowy.

Upadek systemu komunistycznego w Polsce
Początek lat dziewięcdzisiatych przyniósł w Polsce całkowitą reformę praktycznie wszystkich struktur państwowych. Po dokonaniu się rewolucji, określanej mianem bezkrwawej, Polska wyzwoliła się z ustroju socjalistycznego, a w miejsce komunizmu...
Reformy systemu gospodarczego w Polsce w początku lat dziewięćdziesiątych
Początki nowego ustroju, zarówno pod względem politycznym jak i gospodarczym były bardzo trudne. Gospodarka znalazal się w fazie wielkiego kryzysu, który unaocznił dewastacje i deformacje, jakie odbywały się konsekwentnie przez wszystkie lata...
Działalność systemu bankowego w Polsce
Reformy systemu bankowego miały również na celu tworzenie tak zwanego dwupoziomowego systemu bankowego, który wprowadzałby nowe relacje miedzy Narodowym Bankiem Polskim, a bankami komercyjnymi. Chodziło o to, aby wszelkiego rodzaju operacja finansowe...