Reforma walutowa Władysława Rabskiego w roku

Po odzyskaniu niepodległości uregulowaniu musiało podlegać bardzo wiele kwestii, w tym przede wszystkim kwestie finansowe. Na terenie Polski w obiegu były pieniądze, które swego czasu obowiązywały we wszystkich trzech zaborach. A zatem spotkać można było w obiegu markę niemiecka, koronę austriacka i carskiego rubla. W roku 1920 uchwałą Sejmu na terenie Polski jako obowiązująca walutę wprowadzono markę polska. Jednkaze trapiące młodą niepodległość trudne sytuacje polityczne, związane z zahamowaniem ekspansji bolszewickiej, odbiły się bardzo niekorzystnie na polskiej walucie, i w kraju doszło do wysokiej inflacji. W ziwazku z dalszymi nieorzystnumi zmianami, doszło w roku 1923 do inflacji, która zagrażała gospodarce. Doszło do sytuacji, w której nie było możliwości skutecznego pokrywania wydatków budżetowych, a skarb państwa ogarnęła bardzo poważny kryzys. Te wszystkie sytuacje doprowadziły do tego, że zagrożony zaczęła być ład i porządek społeczny, a inflacja stałą się szalejącą inflacja i ostetcznie przerodziła się w hiperinflację. W ziwazku z tymi niekorzystnymi zmianami, powołany został do życia nowy rząd pod przewodnictwem Władysława Grabskiego, wybitnego ekonomisty. Rząd ten otrzymał szczególne uprawnienia, których nie posiadały rządy poprzednie, a ich uprawnienia zostały nadane przez uchwałę sejmową. Uzdrowienie polskiej gospodarki w kwestii finansowej możliwe było dzięki radykalnym i zdecydowanym działaniom.

Podstawowe założenia reformy Grabskiego
Reforma rządu Władysława Grabskiego polegała przede wszystkim na wyegzekwowaniu pieniędzy z danin publicznych, na radykalnym cieciu kosztów, które generowała administracja państwowa oraz na wprowadzeniu podatku majątkowego, w formie podatku...
Działalność Banku Polskiego S.A. w okresie międzywojennym
Głownie zadania powołanego do życia Banku Polskiego określała Rada Banku, która zajmowała się nadzorowaniem pracy organów wykonawczych banku. Rada Banku decydowała o podstawowych kwestiach, związanych na przykład z ustalaniem wysokości stop...
Działalność emisyjna i kredytowa Banku Polskiego
Działanosc polegająca na emisji waluty polskiej, czyli złotego polskiego była podstawa dzialanościa Banku Polskiego. Emisja złotego opierał się na zasadach polskiego systemu monetarnego, a jej wysokość okreslalana była na podstawie przepisów...

parking przy lotnisku