Rada Naukowa Narodowego banku Polskiego

Narodowy Bank Polski wypełnia rozmaite zadania związek z finansami państwa polskiego, a zatem jest główną ainstytuc finansowa kraju, organem emisyjnym oraz pełni funkcje banku centralnego banku banków. Jest zatem jednostką, która przede wszystkim wypełnia zdania związane z realizacją zadań o charakterze ekonomicznym,gospodarczym i finansowym. Jednakże działalność Narodowego Banku Polskiego zawiera się także w innych działaniach, które nie sa stricte związane z działalności tylko w sferze gospodarczo – ekonomicznej i finansowej. Korzystając z dorobku myśli ekonomicznej i tradycji, które wytworzyły się w okresie międzywojennym, Narodowy Bank Polski realizuje także działalności o formie naukowej, będącej ważnym elementem polityki Narodowego Banku Polskiego. Organem, który wypełnia role związane z działanościa naukowa Banku Polskiego, jest powołana do życia w dniu 24 maja 2007 uchwałą Zarządu narodowego Banku Polskiego, jego Rada Naukowa. Rada Naukowa działa bezpośrednio przy Zarządzie Narodowego Banku Polskiego i jest jego organem doradczym i opiniodawczym. Jej głównymi zdaniami sa takie działania, jak przygotowywanie ekspertyz, analiz oraz ocen i opinii dotyczacuch działalności Narodowego Banku Polskiego, także wyadwainie opinii dotyczących planu badań naukowych, realizowanych przez Narodowy Bank Polski.

Komitet Badań Ekonomicznych Narodowego Banku Polskiego
Narodowy Bank Polski, pełniąc funkcję nadrzędnej instytucji finansowej państwa polskiego, jest zobowiązany do realizacji różnego rodzaju zadań, głownie dotyczących kwestii ekonomicznych, gospodarczych i finansowych. Narodowy Bank Polski jest...
Departamenty Narodowego Banku Polskiego
Struktura organizacyjna dzisiejszego Narodowego Banku Polskiego jest bardzo rozbudowana i znajdują się w niej nie tylko takie struktury, jak oczywiście struktury kierownicze, na które składają się gabinet prezesa oraz wiceprezesów Banku, także...
Departament Emisyjno – skarbcowy
Główne zadanie departamentu emisyjno – skarbcowego związane są z emisją i nadzorowaniem piniedzy znajdujacyhc się w obiegu gotówkowym. Zatem szczegółowo zadania te precyzowane są jako sporządzanie analiz w określonych okresach czasu, które...