Przerwanie idei założenia Banku Polskiego

Pierwotny projekt zakładający utworzenie banku polskiego spotkał się z krtytką wielu środowisk, które przerazłaa wizja niewątpliwego powstania długu publicznego, czyli zjawiska, o którym wcześniej nie było absolutnie mowy. Obawy o tego typu wystepwoały głownie w kręgach szlacheckich, wśród szlacheckich posłów, którym dług publiczny jawił się jako wielkie zło i niepotrzebny balast państwowy. Inne środowiska zwracały uwagę na fakt, że papierowe pieniądze są szkodliwie w sensie ogólnym. Obawa ta był uzasadniona faktem, że Polska nie posiada bogatych i obfitych złóż surowców naturalnych, których można by użyć jako kruszcu, i w związku z tym niewskazane byłoby emitować papierowych pieniędzy, które nie miałyby pokrycia. Inni z kolei zwracali uwagę na konieczność powołanie centralnego banku polskiego do życia, ze względu na dobro ogólne państwowości i skarbu państwowego oraz na konieczność odebrania dużej ilości przywilejów bankierom. Ich zadaniem było pośredniczenie w zaciąganiu pożyczek lub bezpośrednie udzielanie pożyczek skarbowi państwa; przy czym czerpali oni przy tym wysokie dochody z tej działalności. Pierwszy rozbiór Polski, który przyniósł załamanie polskiej państwowości, a potem kolejne rozbiory które tak naprawdę spowodowały zniknięcie Polski z mapy politycznej Europy, przerwały dyskusję na temat powołania do życia centralnego banku polskiego.

Powstanie Banku Polskiego
Problem założenia banku polskiego został podjęty ponownie w momencie utworzenia Królestwa Polskiego, które było namiastką polskiego państwa. W tym w miarę autonomicznym tworze administracyjnym szczególnie szeroko podjęto dyskusję na temat...
Działalność Banku Polskiego
Założycielem i głównym inicjatorem powołanie do życia Banku Polskiego był minister skarbu, sprawujący tę funkcję w czasie trwania pewnego rodzaju państowowsci polskiej czyli Królestwa Polskiego. Ministrem tym był książę Ksawery Drucki...
Pozostała działalność Banku Polskiego
Bank Polski, oprócz działalności związanej z emisją biletów skarbowych, zajmował się także wieloma innymi gałęziami działalności związanej z obsługą bankową ludności. Jego zadaniem było na przykład realizowanie operacji o charakterze...

szczepienia na żółtą febrę łódź