Pozostała działalność Banku Polskiego

Bank Polski, oprócz działalności związanej z emisją biletów skarbowych, zajmował się także wieloma innymi gałęziami działalności związanej z obsługą bankową ludności. Jego zadaniem było na przykład realizowanie operacji o charakterze dewizowym, kupowaniu i sprzedawaniu papierów wartościowych. Bank ten również prowadził rachunki o charakterze dewizowym osobom fizycznym i instytucjom, prowadzącym działalność gospodarczą. Ponadto do zadań Banku Polskiego należało również zajmowanie się emisją pożyczek skarbowych, a także obsługa długu publicznego. W Banku swoje fundusze, kapitały i depozyty przechowywały różnego rodzaju instytucje publiczne, które zajmowały się obsługą takich sektorów publicznych, jak sądownictwo, administracja,ubezpieczenia. Instytucje te były zobligowane prawnie do deponowania swoich zasobów finansowych właśnie w Banku Polskim. Bank Polski, zgodnie z Ustawą, na której opierała się jego działanośc, zajmował się również handlem. Jego zadaniem było na przykład przeprowadzanie operacji handlowych na takich towarach, jak zboże czy drewno. Bank zatem kupował te towary, magazynował je we własnych magazynach, a następnie sprzedawał bezpośrednio kontrahentom, którymi byli zarówno eksporterzy, jak i importerzy. Bank Polski prowadził zatem działalność, która była swoista dla instytucji bankowych, funkcjonujących w Europie w dziewiętnastym wieku.

Działalność kredytowa Banku Polskiego
Bank Polski prowadził także działalność o charakterze kredytowym i było to znacząca gałąź. Podstawą do udzielanie kredytów były składane w banku depozyty, fundusze własne banku, a także dochody pochodzące z działalności emisyjnej. Działalność...
Powstanie Listopadowe a działalność Banku Polskiego
Bank Polski funkcjonował prawidłowo i odgrywał zanczaca role w rozwoju gospodarczym. Szczególnej jego roli upatrywano w działąności pożyczkowej, która miała być udzielana inicjatywom rządowym, które miały prowadzić do rozwoju górnictwa...
Działalność Banku Polskiego w drugiej połowie XIX wieku
Ostatecznie po roku 1830 celem nadrzędnym była sprzedaż zakładów państwowych, pozostających w administracji Banku Polskiego w ręce prywatne i pozyskanie w stosunkowo krótkim czasie jakichkolwiek dochodów. W końcu Bank Polski wycofał się z...

biuro detektywistyczne poznań http://kancelaria-czerwinska.pl/e-sad/