Powstanie Listopadowe a działalność Banku Polskiego

Bank Polski funkcjonował prawidłowo i odgrywał zanczaca role w rozwoju gospodarczym. Szczególnej jego roli upatrywano w działąności pożyczkowej, która miała być udzielana inicjatywom rządowym, które miały prowadzić do rozwoju górnictwa i hutnictwa, a także rozbudowy infrastruktury, czyli sieci dróg krajowych. Po wybuchu Powstania Listopadowego w 1830 został odwołany z funkcji ministra skarbu założyciel Banku Polskiego, książę Ksawery Drucki-Lubecki. Pojawiły się również problemy związane z działalnością i rentownością górnictwa i hutnictwa, czyli tych gałęzi gospodarki, które były szczególnie wspierane pozyczkiami i zaciąganymi w Banku. Sytuacja w tych dziedzinach gospodarki była opłakana, ani hutnictwo ani górnictwo nie miało piniedzy na produkcję oraz na spłacanie odsetek z tytułu zaciągniętych w Banku kredytów i pożyczek. Wobec tych faktów zaczęto rozpatrywać dwie opcje uratowania tych gałęzi gospodarki: brano pod uwagę albo całkowite cofnięcie dotacji z budżetu państwa, bądź sprzedaż zakładów państwowych w ręce osób prywatnych. Ostatecznie zdecydowano się e na rozwiązanie posrdenie, czyli przekazano nadzór administracyjny nad tymi zakładami Bankowi Polskiemu, tym samym uwalniając gospodarkę krajową od nierentownych zakładów. Tylko część inwestycji rozpoczętych przed rokiem 1830 była kontynuowana, reszta została przerwana.

Działalność Banku Polskiego w drugiej połowie XIX wieku
Ostatecznie po roku 1830 celem nadrzędnym była sprzedaż zakładów państwowych, pozostających w administracji Banku Polskiego w ręce prywatne i pozyskanie w stosunkowo krótkim czasie jakichkolwiek dochodów. W końcu Bank Polski wycofał się z...
Ograniczenie dzialanosci Banku Polskiego i jego ostateczna likwidacja
W związku z mlaejacym znaczeniem Banku Polskiego, władze polskie próbowały ratować ta instytucje i jej dzialanosc. Powstała zatem propozycja, aby Bak Polski stal się bankiem akcyjnym, którego podstawowym profilem działania byłby handel. Spotkało...
Działalność Banku Polskiego w okresie międzywojennym
Po zlikwidowaniu Banku Polskiego przez władze zaboru rosyjskiego, zakończył się rozdział w historii bankowości centralnej polskiej. Kolejny rozdział został otwarty wraz z odzyskaniem niepodległości przez Państwo Polskie w roku 1918. Budowa...

pod zastaw samochodu kupno waluty online