Powstanie Banku Polskiego

Problem założenia banku polskiego został podjęty ponownie w momencie utworzenia Królestwa Polskiego, które było namiastką polskiego państwa. W tym w miarę autonomicznym tworze administracyjnym szczególnie szeroko podjęto dyskusję na temat powołanie do życia instytucji, która zajęłaby się udzielaniem długoterminowych pożyczek i kredytów kredytów pełniłaby w tejże kwestii funkcję centralną. Ze względu na stosunkowo nieiwleki zasięg terytorialny Królestwa Polskiego, pełnienie funkcji instysutcji scentralizowanej nie byłoby wielkim problemem i wymagającą sprawa. Konieczność powołanie do życia instytucji, która zajęłaby się długoterminowym kredytowaniem, była o tyle uzasadniona, że przez teren niegdysiejszego państwa polskiego, znajdującego się pod zaborem, przetoczyły się wojska napoleońskie, biorące udział w wojnach tak zwanych napoleońskich z Prusami. W wyniku tych działań wojennych bardzo duża ilość majątków ziemskich uległa zniszczeniu i zadłużeniu. Centralną instytucja kredytowa miała w planach jako główne zadanie pomóc właśnie właścicielom tych majątków. Natomiast powołanie do życia centralnego banku polskiego, który zająłby się działalnością emisyjną, stała się kwestią mniej istotną, chociaż również poruszaną. W wyniku starań powołano do życia Towarzystwo Kredytowe Ziemskie, które rozpoczęło działalność w roku 1826, a w dwa lata później bank Polski.

Działalność Banku Polskiego
Założycielem i głównym inicjatorem powołanie do życia Banku Polskiego był minister skarbu, sprawujący tę funkcję w czasie trwania pewnego rodzaju państowowsci polskiej czyli Królestwa Polskiego. Ministrem tym był książę Ksawery Drucki...
Pozostała działalność Banku Polskiego
Bank Polski, oprócz działalności związanej z emisją biletów skarbowych, zajmował się także wieloma innymi gałęziami działalności związanej z obsługą bankową ludności. Jego zadaniem było na przykład realizowanie operacji o charakterze...
Działalność kredytowa Banku Polskiego
Bank Polski prowadził także działalność o charakterze kredytowym i było to znacząca gałąź. Podstawą do udzielanie kredytów były składane w banku depozyty, fundusze własne banku, a także dochody pochodzące z działalności emisyjnej. Działalność...

ranking chwilówek kolportaż ulotek lublin