Podstawowe założenia reformy Grabskiego

Reforma rządu Władysława Grabskiego polegała przede wszystkim na wyegzekwowaniu pieniędzy z danin publicznych, na radykalnym cieciu kosztów, które generowała administracja państwowa oraz na wprowadzeniu podatku majątkowego, w formie podatku jednorazowego. Ustanowiona została nowa waluta – złoty polski, który zastąpił dotychczas obowiązującą walutę – markę polska. Działalność emisyjna waluty polskiej była realizowana tylko i wyłącznie przez Bank Polski. Reforma walutowa pozwalała na tymczasowe utrzymanie w obiegu obu walut, jednkaze tylko przez ściśle określony czas. Po upłynięciu tego okresu, można było posługiwać się tylko złotym polskim. Wymiana polskiej marki na polski złoty byłe realizowana w stosunku 1 800 000 : 1. Przeprowadzenie reform tak o charakterze uzdrowiajacym gospodarkę, jak i o charakterze reformatorskiej, związanej z wymianą waluty, pozwoliła na stabilizację gospodarki i rozwój gospodarczy Polski w okresie międzywojennym. Złoty jako waluta obowiązywał do momentu wybuchu wojny i przez cały ten okres była walutą stabilna i całkowicie wymienialną. Reforma Grabskiego nie uchroniła jednak jego rządu przed podaniem się do dymisji. Nastąpiło to na skutek ograniczenia możliwości interwencji rządu w gospodarkę, gdy w wyniku wojny celnej polsko- niemieckiej doszło do dużego deficytu w bilansie handlowym.

Działalność Banku Polskiego S.A. w okresie międzywojennym
Głownie zadania powołanego do życia Banku Polskiego określała Rada Banku, która zajmowała się nadzorowaniem pracy organów wykonawczych banku. Rada Banku decydowała o podstawowych kwestiach, związanych na przykład z ustalaniem wysokości stop...
Działalność emisyjna i kredytowa Banku Polskiego
Działanosc polegająca na emisji waluty polskiej, czyli złotego polskiego była podstawa dzialanościa Banku Polskiego. Emisja złotego opierał się na zasadach polskiego systemu monetarnego, a jej wysokość okreslalana była na podstawie przepisów...
Pozostałą działalność Banku Polskiego do roku
Bank Polski w czasie swego istnienia i istnienia niepodległej Polski, zajmował się szeregiem różnego rodzaju działań. Bank ten przeprowadzał operacje dewizowe, zajmował się działalnością przekazową, zajmowali się także sprzedażą i kupnem...

busy do holandii