Obniżanie inflacji przez Narodowy Bank Polski jako działanie priorytetowe

Narodowy Bank Polski w sowejej działalności polegającej na ogranieciu polityki pieniężnej i wyznaczeniu jej celów dalszego rozwoju, w początkowym etapie funkcjnownaie nowego ładu polityczno – gospodarczego, posługiwała się takimi narzędziami jak koncentrowanie się na oddziaływanie na poziom cen za pomocą bezpośredniego wpływania na podaż pieniądza, działania na rzecz stabilizacji kursowej, a także działania, mające na celu utrzymywanie stóp procentowych na odpowiednim i poziomie. Odpowiedni ich poziom oznaczał to, że stopy procentowe powinny kształtować się na poziome, dzięki któremu uzyskała zostanie dodatnia stopa oprocentowania depozytów terminowych. Zatem początkowa faza działalności narodowego banku Polskiego korzystała z metod, technik i narzędzi o charakterze administracyjnym i ekonomicznym. Dopiero później, bo w roku 1993 Narodowy Bank Polski sięgnął po takie instrumenty, jak instrumenty związane z gospodarką rynkową. Ponadto, stopniowo Narodowy bank Polski zaczął definiować nowe cele związane z realizacją i wypełnianiem zadań ziwżanych z funkcjnowaniuem polityki monetarnej. Oprócz celów bezpośrednich i pośrednich zaczął on również opracowywać cele operacyjne. Niemniej jednak wciąż celem bezpośrednim działąności Narodowego banku Polskiego było systematyczne i skuteczne obniżanie inflacji.

Nadzorowanie systemu bankowego w Polsce
Narodowy Bank Polski miała w swoich kompetenachajch także nadzór i realizacje nad wdrażaniem w zmieniona rzeczywistość systemu bankowego, który miła zapewnić funkcjonowanie Narodowego Banku Polskiego oraz banków komercyjnych zgodnie z nowymi...
Funkcjonowanie Narodowego Banku Polskiego w latach dziewięćdziesiątych
Podejmowane w czasie reform transformacyjnych zmiany w systemie bankowym, uchroniły system bankowym przed pogrążeniem się e kolejnym kryzysie ekonomicznym i gospodarczym. W połowie lat dziewięćdziesiatch można przyjąć, że system bankowy w Polsce...
Główne kierunki działań Narodowego Banku Polskiego w unormowanym systemie bankowym
Ważnym wydarzeniem o charkterzer nie tylko ekonomiczno – gospodarczym, ale także społecznym, było przeprowadzenie denominacji polskiej waluty. Stare znaki pieniężne zastąpiono nowymi, a wymian ta nastąpiła według przelicznika wynoszącego...

erekton