Nadzorowanie systemu bankowego w Polsce

Narodowy Bank Polski miała w swoich kompetenachajch także nadzór i realizacje nad wdrażaniem w zmieniona rzeczywistość systemu bankowego, który miła zapewnić funkcjonowanie Narodowego Banku Polskiego oraz banków komercyjnych zgodnie z nowymi zasadami politycznymi i gospodarczymi. W początkowym okresie nadzór Narodowego Banku Polskiego nad funckjonwoaniemi pozostałych banków ograniczą się faktycznie tylko do obserwacji, opracowywanie procedur, norm działania. Zakładaniu nowych banków sptrzyajało także stosunkowo liberalne prawo licencyjne, które miało wspomagać zakładanie nowych banków i wspomaganie rozwoju systemu bankowego w Polsce. W ciągu trzech lat wydano wiele pozytywnych decyzji dotyczacaych powstania banków zarówno z kapitałem polskim, jak i z udziałem kapitału zagranicznego. Tym samym polski system bankowy wzbogacał się o coraz to nowe podmioty, które znacznie poszerzały zakres funkcjnownaia. Wkrótce jednak okazało się, ze nie wszystkie podmioty potrafią odnaleźć się w nowej rzeczywistości i wobec tego faktu, zdecydowano o zaostrzeniu procedur umożliwiających otwarcie nowego podmiotu bankowego. Wprowadzono zmiany w nadzorowaniu banków komercyjnych przez Narodowy Bank Polski, zaostrzono procedury związane z możliwością otwierania nowych banków, zatem restrykcji uległo prawo licencyjne, zwiększono również wymogi kapitałowe.

Funkcjonowanie Narodowego Banku Polskiego w latach dziewięćdziesiątych
Podejmowane w czasie reform transformacyjnych zmiany w systemie bankowym, uchroniły system bankowym przed pogrążeniem się e kolejnym kryzysie ekonomicznym i gospodarczym. W połowie lat dziewięćdziesiatch można przyjąć, że system bankowy w Polsce...
Główne kierunki działań Narodowego Banku Polskiego w unormowanym systemie bankowym
Ważnym wydarzeniem o charkterzer nie tylko ekonomiczno – gospodarczym, ale także społecznym, było przeprowadzenie denominacji polskiej waluty. Stare znaki pieniężne zastąpiono nowymi, a wymian ta nastąpiła według przelicznika wynoszącego...
Pozycja Narodowego Banku Polskiego
W ciągu ostatnich lat, w czasie których nastąpiła całkowita transformacja ustrojowa Polski i jej systemu społeczno-politycznego i ekonomiczno – gospodarczego, Narodowy Bank Polski stał się instytucją która zapewnia stabilność systemu bankowego...

opinie medyczne namioty halowe