Monety i banknoty emitowane przez Narodowy Bank Polski

Wyłączność na emisje banknotów monet Narodowy Bank Polski otrzymał według Ustawy o Narodowym Banku Poskkim, wydanej w dniu 29 sierpnia 1997. Zgodnie z nią, Narodowy Bank Polski emituje pieniądze o nominałach, które w przypadku banknotów wynoszą dwieście złotych, sto złotych, pięćdziesiąt złotych, dwadzieścia dwadzieścia dzieiseć złotych. Natomiast nominały monet wynoszą odpowiednio pięć złotych, dwa złote, jeden złoty, a dalej następuje zmniejszenie wartości i nominały kolneych monet wynoszą pięćdziesiąt groszy, dwadzieścia groszy, dzieiseć groszy, oraz pięć groszy, dwa grosze i jeden grosz. Nominały te obowiązują od roku 1995, kiedy to przeprowadzono denominacje złotego, w stosunku 1:10 000. Denominacja ta, przeprowadzona została bardzo szybko i sprawnie; Narodowy Bank Polski, na którym ciążył obowiązek odpowiedniej informacji udzielonej społeczeństwu, oraz kampanii społecznej, polegającej na uświadomieniu zasad i przyczyn przeprowadzanej denominacji złotego, wywiązał się właściwie z tych zadań. Tym samym „nowy” złoty został przyjęty jako obowiązująca waluta płatnicza w Polsce. Proces ostatecznej wymiany starych pieniędzy na nowe jest realizowany do ostatniego dnia 2010 roku, czyli do 31 grudnia. Po tym czasie nie będzie można już zwrócić do banku wprawdzie już niewykorzystywanych, ale zalegających w różnych miejscach banknotów i monet.

Rodzaje bitych monet
Narodowy Bak Polski, jako wyłączny emitent, zajmuje się emitowaniem monet i banknotów, ale to te pierwsze wystepują w dwóch rodzajach. Pierwszy rodzaj monet, bitych przez Mennice Państwową Spółka Akcyjna, i emitowanych przez Narodowy Bank Polski,...
Banknoty kolekcjonerskie
Banknoty kolekcjonerskie są uważane za prawny środek płatniczy w Polsce, chociaż ich wygląd różni się od obiegowych banknotów, którymi posługujemy się na co dzień. Banknoty kolekcjonerskie wypuszczana są do obiegu głownie z myślą o kolekcjonerach...
Monety obiegowe
Monety obiegowe, bite przez Mennicę Polską Spółka Akcyjna, wpuszczane są na rynek w dziewięciu nominałach. Nominałami tymi są pięć złotych, dwa złote, jeden złoty. Kolejne z nich to gorsze, które bite są w takich nominałach, jak pięćdziesiąt...

chwilówka