Krajowa Izba Rozliczeniowa

Krajowa Izba Rozliczeniowa jest instytucją, która powstała w celu ułatwienia rozliczeń w systemie międzybankowym. Jest ona centralną instytucją, która ułatwia działanie i integrowanie systemu bankowego w Polsce. Do roku 1993, czyli przed powstaniem Krajowej Izby Rozliczeniowej, funkcje centralnej instytucji rozliczeniowej pełnił Narodowy Bank Polski, jednak zadania te były sprzeczne z jego statutem i przepisami prawa, zapisanymi w Ustawie o Narodowym Banku Polskim. Wobec tego zdecydowano o utworzeniu spółki, która należy zarówno do Narodowego Banku Polskiego, do większości banków komercyjnych oraz części banków spółdzielczych, tych największych działających w Polsce. Za pomocą Krajowej Izby Rozliczeniowej banki zrzeszone w tejże Izbie dokonują roszczeń międzyabnakowych, a te spośród banko, które nie są członkiem Krajowej izby Rozliczeniowej, mogą korzystać z jej usług za pośrednictwem banków, kotre są jej członkami. W systemie stworzonym przez Krajową Izbę Rozliczeniową, funkcjonują regionalne izby Rozliczeniowe, kotre dokonują podstawowych czynności rozliczeniowych. Za posrednicwetm działanościo Krajowej Izby Rozliczeniowej realizowane są następujące działania, jak na przykład: polecenia przelewu, czeki rozrachunkowe, noty memoriałowe, dowody wpłaty, polecenia zapłaty. Krajowa Izba Rozliczeniowa ułatwia zatem funkcjinowanwnia zintegrowanego systemu rozliczeniowego miedzy bankami.

Biuro Informacji Kredytowej
W celu problemów wynikajaych z brakiem spąłty zaciąganych w bankach kredytów, w roku 1992 powstała baza danych o niesolidnych dłużnikach bankowych. Wszystkie banki mogły tutaj zgłaszać swoich dłużników, którzy nie wywiązywali się z udzielonych...
Bankowy Fundusz Gwarancyjny
Bankowy Fundusz Gwarancyjny powstał na mocy Ustawy z dnia 14 grudnia 1994 o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym, a jego dzialanośc rozpoczęła się w dniu 17 lutego rok pożnije,czyli w roku 1995. Działanośc Bankowego Funduszu Gwarancyjnego jest bardzo...
Komisja Nadzoru Bankowego
Komisja nadzoru Bankowego powstała w roku 1997, zgodnie z ustawa o Narodowym Banku Polskim, której zapisy zwalniały Narodowy Bank Polski z funkcji nadzorowania banków w Polsce. Narodowy Bank Polski pełnił funkcje nadzorcza nad systemem bankowym...

www.abc-medycyny.net.pl/wyniki-leczenia-chirurgicznego/ chwilówki chwilówki