Konsolidacja banków komercyjnych w Polsce

W początkowej fazie wchodzenia na rynek polski, banki posiadające zagranicznych właścicieli, zakładały w Polsce tylko i wyłącznie filie, w których skupiały się przede wszystkim na obsłudze przedsiębiorstw zagranicznych, które działały na terenie Polski. Z czasem jednak banki te zaintersowąły się wykupem banków, które były kontrolowane przez państwo i które dysponowały rozbudowaną siecią placówek. W większości udało się to tym bankom i w związku z tym posiadały one dwa podmioty w Polsce – swój bank macierzysty i bank, który udało im się wykupić od polskiego własciclea. Wówczas powstawała sytuacja mało korzystna dla banku, gdyż utrzymywanie dwóch odrębnych placówek było zbyt dużym obciążeniem finansowym. W związku z tym banki decydowały się na połączenie dwu lub więcej banków w jeden bank. Zachodzące w ostatnim czasie fuzje banków miały właśnie ta głownie przyzcyne. Konsolidacja banków, która przebiega na skutek połączenia banków, związane jest ze szczególnie niekorzystnym zjawiskiem dotyczącym spraw kadrowych. Dochodzi wówczas najczęściej do maswoegi zwalniania pracowników, Wynika to nie tylko faktu, że zlikwidowana zostaje jedna z dwu lub więcej centrali łączonych banków – wówczas tylko część pracowników wchłanianego banku znajduje zatrudnienie w nowo powstałym banku, ale także istotną role odgrywa tutaj chęci ograniczenia kosztów, czyli wynika to z poszukiwania źródeł oszczednośi i zmniejszenia wydatków.

Oddziały, przedstawicielstwa i banki międzynarodowe
W Polsce, w systemie bankowym działają nie tylko banki, które są bankami zagranicznymi. Działają też w Polsce banki, które posiadają oddziały, których centrale zlokalizowane są za granicą. Oddziały te nie są przedsiębiorstwami w rozumieniu...
Banki spółdzielcze działające w polskim systemie bankowym
Banki społedzielcze należą do spółdzielców. Władze w takim banku sprawuje walne zgromadzenie, na którym prawo głosu ma każdy z udziałowiec, czyli spółdzielca. Każdy udziałowiec ma prawo jednego głosu, i jest to niezależne od ilości...
Historia banków spółdzielczych
Banki spółdzielcze Polsce wywodzą się z założonych jeszcze w okresie dwudziestolecia miedzywojenngo banków ludowych i banków samopomocy, które tworzone były między innymi przez kupców, rzemieślników i rolników. Po zakończeniu drugiej...

działalność gospodarcza rolnika biura księgowe mokotów