Kompetencje poszczególnych banków wchodzących w skład systemu bankowego w Polsce

U schyłku lata szescdziesiatcyh dokonano kolejnych zmian w systemie bankowości w Polsce. Istotna zmiana było przede wszystkim to, ze likwidacji uległ Bank Inwestycyjny, a jego czynności i kompetencje zostały przekazane innym bankom. Bank Rolny nadzorował i finansawował działalność inwestycyjną oraz eksploatacyjną przedsiębiorstw sektora rolnego, czyli na przykład spółdzielni rolnych, przetwórczych, gospodarstw chłopskich. Bank Rolny zajmował się także leśnictwem. W roku 1975 zmienił swoją nazwę na Bank Gospodarki zwywnosciowej i pod ta nazwa funkcjonuje do dnia dzisiejszego. Bank Handlowy w Warszawie Spółka Jawna zakres kompetencji miał taki sam, jak Bank Rolny, ale jego czynności dotyczyły handlu zagranicznego i kontaktów z kontrahentami z zagranicy. Powszechna Kasa Oszczędności zajmowała się udzielaniem kredytów osobom prywatnym,kotre nie były związane z działalnością rolnicza, a także udzielał kredytów ratalnych, z ktroych miały być finansowane zakupy środków trwałych. Natomiast kompetencje Narodowego Banku Polskiego określone były jako finsnowanie i kredytowanie wszelkiego rodzaju dzialanosci, która obejmowała sektor przedsiębiorstw państwowych, a także realizowanie takich czynności, jak finansowanie i kontrola jednostek budżetowych, organizacji o dzialanosci politycznej i społecznej.

Funkcjonowanie systemu bankowego w Polsce na początku lat siedemdziesiątych
Ustawa Prawo Bankowe, wydana w roku 1960 oraz kolejne dekrety, które zmieniały kompetencje poszczególnych banków w Polsce, unormowały system bankowy działający na potrzeby scentralizowanej gospodarki socjalistycznej. Byanjmnije jednak te zmiany,...
Schemat działalności Narodowego Banku Polskiego
W gospodarce rynkowej dzialanosc banku centralnego opiera się na dopasowaniu jego struktur, czynności i dzialanosci emisyjno – kredytowej do aktualnych potrzeb, wyznaczanych przez zmiany gospodarcze i koniunkturę. Natomiast w gospodarce centralnej,...
Działalność emisyjna i kredytowa Narodowego Banku Polskiego
Ze względu na centralizm gospodarki socjalistycznej i specyfikę funkcjonowania tejże gospodarki, działalność Narodowego Banku Polskiego, jako centralnej jednostki finansowej, była określona właśnie wymogami i potrzebami tej gospodarki. Narodowy...

Negocjowanie kontraktów w handlu zagranicznym