Komitet Badań Ekonomicznych Narodowego Banku Polskiego

Narodowy Bank Polski, pełniąc funkcję nadrzędnej instytucji finansowej państwa polskiego, jest zobowiązany do realizacji różnego rodzaju zadań, głownie dotyczących kwestii ekonomicznych, gospodarczych i finansowych. Narodowy Bank Polski jest także instytucja, która prowadzi różnego rodzaju działanie mające na celu wykorzystywanie zdobytych doświadczeń, na podstawie których mogą być kształcone przyszłe kadry zajmujące się zadaniami związanymi z finansami, ekonomia i szeroko pojętymi kwestiami gospodarczymi. W działąności Narodowego Banku Polskiego przejawiają się także różnego rodzaju organy doradcze, zajmujące się opniowanim decyzji narodowego Banku Polskiego, dotyczących przebiegu badań ekonomicznych i badań naukowych w ogóle. Narodowy Bank Polski zajmuje się bowiem, zgodnie z uchwała zarządu NBP, również opracowywaniem badań ekonomicznych, prowadzonych przy tej jednostce. Stworzony został w tym celu Komitet Badań ekonomicznych, powołany do życia uchwałą z dnia ósmego stycznia 2009 roku. Komitet ten na przykład zajmuje się przeprowadzeniem corocznych konkursów, organizowanych dla pracowników Narodowego Banku Polskiego bądź dla osób z zewnątrz, które polegają na wyłonieniu najlepszych projektów badawczych związanych z dziedzina ekonomii. Komitet ten zajmuje się również ocena przedstawionych projektów, oraz przedstawia do opinii Zarządu Narodowego Banku Polskiego, badań naukowych, sformułowanych na zasadzie rocznych planów.

Departamenty Narodowego Banku Polskiego
Struktura organizacyjna dzisiejszego Narodowego Banku Polskiego jest bardzo rozbudowana i znajdują się w niej nie tylko takie struktury, jak oczywiście struktury kierownicze, na które składają się gabinet prezesa oraz wiceprezesów Banku, także...
Departament Emisyjno – skarbcowy
Główne zadanie departamentu emisyjno – skarbcowego związane są z emisją i nadzorowaniem piniedzy znajdujacyhc się w obiegu gotówkowym. Zatem szczegółowo zadania te precyzowane są jako sporządzanie analiz w określonych okresach czasu, które...
Departament Operacyjno –rachunkowy
Deapratement ten odpowiada, ujmując w skrócie za wszelkiego rodzaju operacje rachunkowe., realizowane na terenie Narodowego Banku Polskiego za pośrednictwem poszczególnych departamentów, oraz za wyznaczanie standardów i zasad realizowanych rozliczeń...

www.grupatekstylna.pl/oferta/tekstyliahotelowe/obrusy-hotelowe/