Komisja Nadzoru Bankowego

Komisja nadzoru Bankowego powstała w roku 1997, zgodnie z ustawa o Narodowym Banku Polskim, której zapisy zwalniały Narodowy Bank Polski z funkcji nadzorowania banków w Polsce. Narodowy Bank Polski pełnił funkcje nadzorcza nad systemem bankowym w Polsce przez dość długi okres czasu, bo od roku 1982 do roku 1997. Według Ustawy o Narodowym Banku Polskim, pwoowłującą do życia Komisję Nadzoru Bankowego, wszystkie banki komercyjne temu nadzorowi podlegają. Ponadto Ustawa ta precyzuje, ze wszystkie banki komercyjne w Pslce są przedsiębiorstwami, które posiadają pełną samodzielność, oraz podlegają ogólnym normom prawnym, ale ze szzvcególnym uwzględnieniem przepisów Prawa bankowego. Ponadto Ustawa ta stwierdza, że banki komercujen w Polsce podlegają także nadzorowi, jaki sprawuje Komisja Nadzoru Bankowego, ale tylko do zakresu, jaki określa jej kompetencje Prawo Bankowe oraz Ustawa o Narodowym Banku Polskim. W Komisji Nadzoru bankowego zasiada osiem osób, którymi są prezes Narodowego Banku Polskiego, minister finsnów, lub ewentualnie wyznaczony przez niego sekretarz lub podsekretarz stanu ministerstwa, a także przedstawiciel prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, prezes zarządu Bankowego Funduszu Gwarancyjnego, przewodniczący Komisji Papierów Wartościowych i Giełd, przedstawiciel ministra finansów oraz Generalny Inspektor Nadzoru Bankowego.

Zadanie Komisji Nadzoru Bankowego
Funkcjonowanie każdego systemu bankowego w każdym z krajów, w którym obowiązują zasady gospodarki rynkowej, opierają się na działaniu nadzoru bankowego. Sprawia on, że system bankowy działa sprawnie i bez zakłcoeń. Do głównych zadań Komisji...
Bezpieczeństwo depozytów bankowych
Osobnym, jednak bardzo ważnym zadaniem, które spełni Komisja Nadzoru Bankowego, jest nadzór nad bezpieczeństwem depozytów, składanych do banków. Sprawa ta jest szczególnie istotna, jeśli weźmie się pod uwagę fakt, że przeważnie 90% z ulokowanych...
Banki komercyjne w polskim systemie bankowym
System bankowy w Polsce opiera się na funkcjonowaniu Narodowego banku Polskiego, jako banku centralnego oraz banku banków, oraz banków komercyjnych, których podstawą działania jest zysk ich właścicieli. Banki komercyjne nie posiadają wszystkich...