Ilość banków komercyjnych w Polsce

W Polsce działa wiele banków komercyjnych, przy czym niektórzy specjaliści uważają, ze w polskim systemie bankowym ilość banków na rynku jest za duża. N apozcatku ilość banków wynosiła zaledwie cztery, potem wraz z przepisami prawa, które poprzez niskie kapitały zakładowe i liberalną politykę zkaadanie banków sprzyjały temu, aby nowe banki komercyjne, powstawały, ich ilość osiągnęła około 85 banków, po czym liczba ta zaczęła spadać, co było ziwazene z zaostrzeniem polityki dotyczącej zakładanie banków. Wiele banków w Polsce nie ma siły przebicia i stad są one wchłanienae przez większe i notyucjace wyższe zyski, banki. Jest to tak zwana konsolidacja banków, która ostatnimi czasy ma miejsce dość często. Upadek banków mniejszych nie zawsze jest związany z tym,że nie przynoszą one zysków. Najczęściej wynika to z faktu, że są one źle zarządzane, a ich właściciele liczą na szybko uzyskany duży zysk i nie biorą pod uwagę specyficznej sytuacja na rynku. W ziwiazakuz tym wiele osób wysuwa tezę, że liczbę banków w Polsce powinno się ograniczyć do ilości takiej i takimi przepisami, kotre sprawia, że na rynku utrzymają się tylko banki najważniejsze, i najsilniejsze> jednak obserwując sytuacje w krajach zachodnioeuropsesjckich, trudno zgodzić się z tą tezą, gdyż tam istnieje bardzo duża ilość banków, które w żaden sposób nie psują systemu bankowego.

Różnice w wielkości banków komercyjnych
Banki komercyjne w Polsce różnią się wielkością, kotra wyraża się nie tylko w sumie aktywów i kapitałów zakładowych, ale także wielkością dotyczącą zatrudnianych pracowników, ilością oddziałów i filii. Rozpiętości miedzy największym...
Banki detaliczne
Jeszcze w XIX wieku wytworzył się podział na dwa rodzaje banków: banki inwestycyjne i banki detaliczne, z których każdy miał ograniczoną i ściśle określoną działalność, sankcjonowaną przepisami prawa. Banki inwestycujen nie zawsze i we...
Banki inwestycyjne
Podział banków,który dokonał się w dziewiętnastym wieku, określał, że banki dzielą się na dwa zasadnicze rodzaje, to jest banki detaliczne i banki inwestycyjne. Każdy z tych banków miał ściśle określony podział zadań i praktycznie nie...

serwery krosno.wypozycjonowany.pl