Funkcjonowanie systemu bankowego w Polsce na początku lat siedemdziesiątych

Ustawa Prawo Bankowe, wydana w roku 1960 oraz kolejne dekrety, które zmieniały kompetencje poszczególnych banków w Polsce, unormowały system bankowy działający na potrzeby scentralizowanej gospodarki socjalistycznej. Byanjmnije jednak te zmiany, niektóre bardzo istotne, jak na przykład likwidacja Banku Inwestycyjnego, nie spowodowały jakichś wielkich i drastycznych zmian w modelu systemu bankowego, jaki nakreślała gospodarka socjalistyczna. Pod koniec lat szescdziesiatcyh szcszegolnemu rozszerzeniu uległy zadania związane ze wzrostem działalności kasowo – kredytowo- kontrolnej Narodowego Banku Polskiego. Wzrostowi tychże kompoteencji towarzyszyło rozbudowywanie struktury organizacyjnej oraz sieci oddziałów i filii lokalnych. Tym samym Narodowy Bank Polski, mimo, że wspomagany był w swoich czynnościach, dotyczących na przykład kontaktów w kontrahentami zagranicznymi przez Bank Handlowy w Warszawie Spółka Akcyjna, to jednak pełnił role główną i nadrzędną w systemie bankowym ówczesnej Polski. Model bankowości, stworzony na potrzeby gospodarki centralnej, był w istocie modelem, który opierał się na tym, żeby poszczególne czynności dotyczące bankowości, skupić w kilku instytucjach, które miały ściśle określony profil działania.

Schemat działalności Narodowego Banku Polskiego
W gospodarce rynkowej dzialanosc banku centralnego opiera się na dopasowaniu jego struktur, czynności i dzialanosci emisyjno – kredytowej do aktualnych potrzeb, wyznaczanych przez zmiany gospodarcze i koniunkturę. Natomiast w gospodarce centralnej,...
Działalność emisyjna i kredytowa Narodowego Banku Polskiego
Ze względu na centralizm gospodarki socjalistycznej i specyfikę funkcjonowania tejże gospodarki, działalność Narodowego Banku Polskiego, jako centralnej jednostki finansowej, była określona właśnie wymogami i potrzebami tej gospodarki. Narodowy...
Kredytowanie udzielane przez Narodowy Bank Polski
W związku ze stopniowym rozszerzaniem komptenecji Narodowego Banku Polskiego przez wydawane w latach czterdziestych i pięćdziesiątych dekrety, a w końcu przez ustabilizowanie i oficjalne i formalne ugruntowanie jego pozycji na rynku bankowym w socjalistycznej...