Funkcjonowanie Narodowego Banku Polskiego w latach dziewięćdziesiątych

Podejmowane w czasie reform transformacyjnych zmiany w systemie bankowym, uchroniły system bankowym przed pogrążeniem się e kolejnym kryzysie ekonomicznym i gospodarczym. W połowie lat dziewięćdziesiatch można przyjąć, że system bankowy w Polsce działał w warunkach dość dobrze zorganizowanej administracji, w warunkach stabilności i efektywności przeprowadzanego nadzoru bankowego. Ponadto w tym czasie podejmowano szereg działań, które oznaczały między innymi takie zmiany jak na przykład unowocześnienie systemu księgowego, dostosowanego do nowych warunków ekonomiczno – gospodarczych, zbudowano i sukcesywnie zwiększano system informatyczny związany z bankowością i funkcjnowanim poszczególnych banków, także czyniono działania mające na celu wprowadzenie nowych zasad dotyczących rozliczania rachunków międzybankowych. Dzięki tym konkretnym przedsięwzięciom możliwe stało się korzystanie z sieci bankomatów, które jeszcze kilkanaście lat temu były całkowitą nowością jeśli chodzi o system bankowy w Polsce. Ponadto dzięki rozszerzeniu systemu informatycznego, możliwe stało się korzytsnaie z usług bankowości elektronicznej, która zyskuje sobie coraz szersze rzesze klientów. Mimo wszystko zaległości technologiczne, jakich Polska nabyła w związku z funkcjonującym przez lata systemem ustrojowym, są wciąż widoczne.

Główne kierunki działań Narodowego Banku Polskiego w unormowanym systemie bankowym
Ważnym wydarzeniem o charkterzer nie tylko ekonomiczno – gospodarczym, ale także społecznym, było przeprowadzenie denominacji polskiej waluty. Stare znaki pieniężne zastąpiono nowymi, a wymian ta nastąpiła według przelicznika wynoszącego...
Pozycja Narodowego Banku Polskiego
W ciągu ostatnich lat, w czasie których nastąpiła całkowita transformacja ustrojowa Polski i jej systemu społeczno-politycznego i ekonomiczno – gospodarczego, Narodowy Bank Polski stał się instytucją która zapewnia stabilność systemu bankowego...
Ocena działalności Narodowego Banku Polskiego
Patrząc wstecz na ostatnie kilkanaście lat działalności Narodowego Banku Polskiego, ogólna ocena jego czynności jest raczej pozytywna. Obecnie Narodowy Bank Polski jest jedną z najwazniesjszcvh instytucji finansowych, kreujących politykę finansową...