Dzialanosc Banku Polskiego na emigracji i dzialaność Banku Emisyjnego w Generalnej Guberni

W czasie drugiej wojny światowej losy polskiej państwowości były często dramatyczne, a dzialanosc rządu polskiego na emigracji naznaczona była wieloma trudnościami i ograniczeniami. Mimo tego, rząd polski starał się wypełniać najlepiej jak tylko mógł, zadania, jakie przed nim stały. Ze względu na ograniczenia formalne, działąność Banku Polskiego skoncentrowana była przede wszystkim na finansowaniu części wydatków, jakie ponosił rząd polski w związku z funkcjonowaniem na emigracji. Pozostałymi zadaniami było również właściwe gospodarowanie składnikami majątkowymi oraz aktywami, które zostały jeszcze przed wybuchem wojny zdeponowane w bankach za granicą. Bank Polski nie zapomniał także o swoich pracowniakach i w miarę możliwości pomagał w trudnych sytuacjach materialnych osobom, które trafiły do obozów jenieckich, a także ich rodzinom. Ponadto kierownictwo Banku wybiegało w dalszą przyszłość i zajmowało się również drukowaniem biletów złotowych, które miały wejść do obiegu po zakończeniu działań wojennych i powrocie rządu polskiego do kraju. Na terenie okupacji niemieckiej dzialanosć podjął Bank Emisyjny, którego siedzibą stał się Kraków. Bank ten zajmował się działąnościa kredytową (na przykład udzielał krótkoterminowych pożyczek) oraz emisyjną, gdyż na terenie Generalnej Guberni wprowadzono walutę złoty krakowski.

Działalność u schyłku wojny i po jej zakończeniu
W czasie wojny Bank Polski nie uległa faktycznemu rozwiązaniu. Niemcy chcieli przejąć zasoby Banku Polskiego , zgromadzone w okresie międzywojennym, w postaci dewiz i złota, które zostały zdeponowane w bankach zagranicznych. Niemcy chcieli nie...
Narodowy Bank Polski
Przygotowania do powołania Narodowego Banku Polskiego miały miejsce już w roku 1944, na posiedzeniu PKWN w Moskwie. Pierwsze działania, mające na celu faktyczne wprowadzenie instytucji finansowej w życie państwa polskiego, nastąpiły w styczniu...
Działalność Narodowego Banku Polskiego
Narodowy Bank Polski miał określony również już w lutym plan działania na najbliższe kilka mieisecy. Działanie te obejmowały przejęcie czynności, które wykonywała do tej pory tymczasowa organizacja finansowa, jaką była Centralna Kasa Skarbowa....

www.e-protetyka.com.pl/gdy-w-obrebie-kciuka-przecieciu-uleglo-tylko-krotkie-sciegno-prostownika/