Działalność u schyłku wojny i po jej zakończeniu

W czasie wojny Bank Polski nie uległa faktycznemu rozwiązaniu. Niemcy chcieli przejąć zasoby Banku Polskiego , zgromadzone w okresie międzywojennym, w postaci dewiz i złota, które zostały zdeponowane w bankach zagranicznych. Niemcy chcieli nie tylko te zasoby pzrejąc, ale także w sposób swobodny nimi dysponować. Z tego też względu fakt, że Niemcy nie zdecydowali się na formalną likwidacje banku Polskiego, bynajmniej nie był aktem wspaniałomyślności okupanta, a jedynie jego chęci jeszcze lepszego wykorzystania podległego mu kraju. Na szczęścia dla polskich władz, zasoby bankowe w różnej postaci udało się uratować i uchronić przed zakusami okupanckimi, dzięki działaniom podjętym zarówno przed wojną, jak i po wybuchu wojny. Idea powołania do życia Banku Polskiego, który byłby bankiem narodowym, powstała w roku 1944 na posiedzeniu PKWN w Moskwie. Odbyło się to poza plecami zarówno rządu polskiego, z premierem Stanisławem Mikołajczykiem na czele, jak i poza plecami władz Banku Polskiego. Tymczasem kilka miesięcy wcześniej premier Mikołajczyk rozmawiał w Moskwie z PKWN odnośnie powołania wspólnego rządu i wówczas nie wspomniano o Banku Polskim. Zatem powołanie Banku Polskiego, który zajęła się działanościa emisyjną, odbyło się bez wiedzy rządu polskiego. W roku 1944 zaczęły napływać do Polski transporty z biletami złotowymi, które opatrzony były znakiem Narodowy Bank Polski.

Narodowy Bank Polski
Przygotowania do powołania Narodowego Banku Polskiego miały miejsce już w roku 1944, na posiedzeniu PKWN w Moskwie. Pierwsze działania, mające na celu faktyczne wprowadzenie instytucji finansowej w życie państwa polskiego, nastąpiły w styczniu...
Działalność Narodowego Banku Polskiego
Narodowy Bank Polski miał określony również już w lutym plan działania na najbliższe kilka mieisecy. Działanie te obejmowały przejęcie czynności, które wykonywała do tej pory tymczasowa organizacja finansowa, jaką była Centralna Kasa Skarbowa....
Narodowy Bank Polski, a Bank Polski S.A
Mimo powołania do życia Narodowego Banku Polskiego, Bank Polski S.A. czyli instytucja finsowa naczelna, działająca przed wybuchem wojny, formalnie nie uległa likwidacji i nadal stanowiła instytucję będącą reperezentatem rządu polskiego na emigracji....

Kięgowość Jaworzno przeprowadzki warszawa