Działalność kredytowa Banku Polskiego

Bank Polski prowadził także działalność o charakterze kredytowym i było to znacząca gałąź. Podstawą do udzielanie kredytów były składane w banku depozyty, fundusze własne banku, a także dochody pochodzące z działalności emisyjnej. Działalność kredytowa Banku była bardzo prężną działalność i obejmowała kredyty różnego rodzaju, udzielano zarówno kredytów długoterminowych, jak i krótkoterminowych. Bank udzielał nie tylko kredytów, ale także pożyczek, przy czym pod zastaw przyjmowano różnego rodzaju wartościowe rzeczy, w psoatci na przykład środków trwałych, różnego rodzaju towarów, papierów wartościowych, a także papierów publicznych i listów zastawnych. Pozyuczki i kredyty udzielane były dla różnych dziedzin gospodarki, a zatem obejmowały handel, rolnictwo i inne. Warunki kredytowania były bardzo korzystne dla kredytobiorców, ponieważ kredyt były bardzo nisko oprocentowane, wielkości oprocentowania wahały się granicach od czterech do ośmiu procent. Bank Polski ze względu na szeroką działalność, która cieszyła się dużym zaufaniem, stawał się bardzo znaczącą instytucją finansową. W ówczesnym Królestwie Polskim funkcjonowały również banki prywatne, ale ze względu na to, że posiadały one kapitały zdecydowanie niższe niż Bank Polski, nie odgrywały tak znaczącej roli. W związku z tym kapitał zgromadzony w rękach prywatnych nie był w stanie zając się sponsorowaniem większych i znaczących przedsięwzięć gospodarczych.

Powstanie Listopadowe a działalność Banku Polskiego
Bank Polski funkcjonował prawidłowo i odgrywał zanczaca role w rozwoju gospodarczym. Szczególnej jego roli upatrywano w działąności pożyczkowej, która miała być udzielana inicjatywom rządowym, które miały prowadzić do rozwoju górnictwa...
Działalność Banku Polskiego w drugiej połowie XIX wieku
Ostatecznie po roku 1830 celem nadrzędnym była sprzedaż zakładów państwowych, pozostających w administracji Banku Polskiego w ręce prywatne i pozyskanie w stosunkowo krótkim czasie jakichkolwiek dochodów. W końcu Bank Polski wycofał się z...
Ograniczenie dzialanosci Banku Polskiego i jego ostateczna likwidacja
W związku z mlaejacym znaczeniem Banku Polskiego, władze polskie próbowały ratować ta instytucje i jej dzialanosc. Powstała zatem propozycja, aby Bak Polski stal się bankiem akcyjnym, którego podstawowym profilem działania byłby handel. Spotkało...

naklejka na legitymacje studencką Gdańsk