Działalność emisykjan Narodowego Banku Polskiego

Działanośc emisyjna Narodowego Banku Polskiego jest jego przywilejem i zarazem obowiązkiem. Oznacza to zatem, że tylko i wyłącznie Narodowy Bank Polski ma prawo wypuszczać w obieg monety i banknoty, czyli bilety lub inaczej zwane znaki skarbowe. Na przestrzeni lat zmieniały się kompetencje Narodowego Banku Polskiego, wcześniej innych banków, pełniących funkcje banków centralnych czyli na przykład Banku Polskiego w okresie istnienia Królestwa Polskiego. Jednakże działalność emisyjna była zawsze nieodłączną cechą funckjinowania banku centralnego centralnego to zawsze tylko on miał uprawnienia do tego, aby regulować obieg znaków skarbowych w państwie. Emisja znaków skarbowych odbywała się na równych zasadach. W warunkach gospodarki centralnej i ustroju socjalistycznego, emisja ta nie była regulowana instrumentami gospodarczymi, ale określały ja plany gospodarcze, opracowywane na kilka najbliższych lat, których wypełnienie było podstawą funkcjnownaia gospodarczo – ekonomicznego państwa polskiego. Dopiero po upadku systemu socjalistycznego i nastaniu epoki kapitalistycznej, emisja pieniądza na rynek gosposdraczy mogła odbywać się zgodnie i według zasad gospodarki rynkowej. Tak też jest do dziś. Naorodwy Bank Polski zajmuje się nie tylko samą emisja, ale także nadzoruje jakość i prawdziwość emitowanych banknotów monet.

Monety i banknoty emitowane przez Narodowy Bank Polski
Wyłączność na emisje banknotów monet Narodowy Bank Polski otrzymał według Ustawy o Narodowym Banku Poskkim, wydanej w dniu 29 sierpnia 1997. Zgodnie z nią, Narodowy Bank Polski emituje pieniądze o nominałach, które w przypadku banknotów wynoszą...
Rodzaje bitych monet
Narodowy Bak Polski, jako wyłączny emitent, zajmuje się emitowaniem monet i banknotów, ale to te pierwsze wystepują w dwóch rodzajach. Pierwszy rodzaj monet, bitych przez Mennice Państwową Spółka Akcyjna, i emitowanych przez Narodowy Bank Polski,...
Banknoty kolekcjonerskie
Banknoty kolekcjonerskie są uważane za prawny środek płatniczy w Polsce, chociaż ich wygląd różni się od obiegowych banknotów, którymi posługujemy się na co dzień. Banknoty kolekcjonerskie wypuszczana są do obiegu głownie z myślą o kolekcjonerach...