Działalność emisyjna i kredytowa Narodowego Banku Polskiego

Narodowy Bank Polski, upoważniony przez Ustawę do wystepwoania w roli banku centralnego, wykonywał wiele czynności, związanych z pełnioną funkcją. Przede wszystkim Ustawa określała, że jego komptetncje polegają także na umacnianiu roli pieniądza polskiego, co było znaczącą zmianą, jeśli chodzi o pojmowanie roli banku centralnego. Ponadto Narodowy Bank Polski, który zajmował się emisją oparta na zasadach gospodarki rynkowej, wpływał również na kreowanie kierunków, jakimi podążała polityka pieniężna i kredytowa państwa. Narodowy Bank Polski miał również wpływać na kształtowanie i realizację polityki państwa w sferze gospodarczej. Ponadto Narodowy Bank Polski spełniała inne funkcje, istotne dla zasad funkcjonowania gospodarki rynkowej, a były nimi ksztłotowanie polityki pieniężnej, funkcja wypełniania roli banku banków oraz banku państwa. Narodowy Bank Polski, jako bank emisyjny, regulował również funkcjonowanie obiegu pieniężnego. Zasady funkcjonowania polityki pieniężnej państwa określana były z pomocą ustawy budżetowej, którą uchwalał sejm. Rząd z kolei miał uprawnienia do tego, aby kontrolować, badać i zatwierdzać bilans Narodowego Banku Polskiego. Istotne były również uprawnienia Narodowego banku Polskiego jeśli chodzi o jego relacje z innymi bankami komercyjnymi. NBP był odpowiedzialny za realizacje systemu bankowego w Polsce.

Zmiany w funkcjonowaniu Narodowego Banku Polskiego
Funkcjonowanie zasad nowego ładu społecznego, politycznego i gospodarczego wymagał dogotowywania do zamieniających się bardzo dynamicznie warunków. Postanowione uchwały i zasady działania wielu instytucji finansowych, politycznych i gospodarczych...
Obniżanie inflacji przez Narodowy Bank Polski jako działanie priorytetowe
Narodowy Bank Polski w sowejej działalności polegającej na ogranieciu polityki pieniężnej i wyznaczeniu jej celów dalszego rozwoju, w początkowym etapie funkcjnownaie nowego ładu polityczno – gospodarczego, posługiwała się takimi narzędziami...
Nadzorowanie systemu bankowego w Polsce
Narodowy Bank Polski miała w swoich kompetenachajch także nadzór i realizacje nad wdrażaniem w zmieniona rzeczywistość systemu bankowego, który miła zapewnić funkcjonowanie Narodowego Banku Polskiego oraz banków komercyjnych zgodnie z nowymi...

gabloty korkowe mere info