Działalność emisyjna i kredytowa Banku Polskiego

Działanosc polegająca na emisji waluty polskiej, czyli złotego polskiego była podstawa dzialanościa Banku Polskiego. Emisja złotego opierał się na zasadach polskiego systemu monetarnego, a jej wysokość okreslalana była na podstawie przepisów statutowych banku oraz na podstawie celów danej działalności. W kwestii działalności kredytowej Bank Polski posługiwał się takimi narzędziami jak kontygenowanie kredytów, ocena jakości i zgodności materiału wekslowego oraz ustalanie stopy procentowej. Kontygenowanie kredytów polegało w istocie na tym, żeby dokonać oceny udzielenia warunków kredytu dla danego przedsiębiorcy. Każde akredytowane przedsiębiorstwo o profilu przemysłowym, handlowym czy finansowym mogło starać się o kredyt, którego wysokość ustalał Bank w zależności od sytuacji finansowej danej jednostki oraz od polityki kredytowej, jaka Bank wobec niej przyjmował. W kwestii oceny wekslowej ustalano przede wszystkim takie kwestie, jak spełnianie przez nie wymogów formalnych i wymogów sformułowanych wobec nich przez Bank, dotyczących przede wszystkim terminu płatności i charakteru gospodarczego danego weksla. Stopy procentowe Bank ustalał w zależności od wysokości stóp procentowych, obowiązaujacyh za granicą, możliwości kredytowych, jakimi dysponował Bank, oraz aktualnych potrzeb, dyktowanych przez politykę gospodarczą.

Pozostałą działalność Banku Polskiego do roku
Bank Polski w czasie swego istnienia i istnienia niepodległej Polski, zajmował się szeregiem różnego rodzaju działań. Bank ten przeprowadzał operacje dewizowe, zajmował się działalnością przekazową, zajmowali się także sprzedażą i kupnem...
Sytuacja Banku Polskiego po wybuchu wojny
Wybuch wojny w dniu pierwszego września 1939 roku, zakończył okres niepodległościowy w dziejach Polski. Zaraz po wybuchu wojny podjęto zakrojone na szeroką skale działania, mjace na celu zabezpieczenie ciągłości administracyjnej, państwowej,...
Dzialanosc Banku Polskiego na emigracji i dzialaność Banku Emisyjnego w Generalnej Guberni
W czasie drugiej wojny światowej losy polskiej państwowości były często dramatyczne, a dzialanosc rządu polskiego na emigracji naznaczona była wieloma trudnościami i ograniczeniami. Mimo tego, rząd polski starał się wypełniać najlepiej jak...

Przewodnik po Krakowie - KraKkos krakkos.pl Dosyć ręcznego podpisywania dokumentów. Zrób sobie pieczątki imienne Kraków czyli stemple podpisowe.