Działalność Banku Polskiego w okresie międzywojennym

Po zlikwidowaniu Banku Polskiego przez władze zaboru rosyjskiego, zakończył się rozdział w historii bankowości centralnej polskiej. Kolejny rozdział został otwarty wraz z odzyskaniem niepodległości przez Państwo Polskie w roku 1918. Budowa zrębów niepodległościowych była procesem bardzo żmudnym i długotrwałym, wymagającym pracy i zaanagazowania specjalistów rocznych dziedzin. Odbudowa gospodarcza Polski wymagała przede wszystkim sformowania naczelnej instytucji finansowej, która zajęłaby się działąnoscia emisyjna i kredytowa. Tak tez się stało. W roku 1924 rozpoczął działalność Banki Polski w formie Spółki Akcyjnej. Jego siedziba został ustanowiony gmach, w którym swego czasu mieścił się rosyjski Bank Państwa, budynek ten znajdował się na ulicy Bielanskiej w Warszawie. Ten okazały gmach, wybudowany w latach 1907-1911 został zbombardowany przez lotnictwo niemieckie w czasie powstania warszawskiego. Szybko powstały również filie w większych polskich miastach, w kilka lat po powołaniu do życia Banku Polskiego, było ich około szescdzieisieciu. W momencie powstania Banku Polskiego S.A. likwidacji uległy dotychczasowe instytucje o charakterze finansowym, działające w charketrze tymczasowym. A zatem zlikwidowano Polska Krajowa Kasę Pożyczkową. W tym samym roku przeprowadzono również bardzo istotną dla polskiej gospodarki reformę walutowa, związaną z wymiana marki polskiej na polski złoty.

Reforma walutowa Władysława Rabskiego w roku
Po odzyskaniu niepodległości uregulowaniu musiało podlegać bardzo wiele kwestii, w tym przede wszystkim kwestie finansowe. Na terenie Polski w obiegu były pieniądze, które swego czasu obowiązywały we wszystkich trzech zaborach. A zatem spotkać...
Podstawowe założenia reformy Grabskiego
Reforma rządu Władysława Grabskiego polegała przede wszystkim na wyegzekwowaniu pieniędzy z danin publicznych, na radykalnym cieciu kosztów, które generowała administracja państwowa oraz na wprowadzeniu podatku majątkowego, w formie podatku...
Działalność Banku Polskiego S.A. w okresie międzywojennym
Głownie zadania powołanego do życia Banku Polskiego określała Rada Banku, która zajmowała się nadzorowaniem pracy organów wykonawczych banku. Rada Banku decydowała o podstawowych kwestiach, związanych na przykład z ustalaniem wysokości stop...

elzab afla Toruń http://www.atksiegowi.pl/wspolpraca-z-nami.html