Działalność Banku Polskiego S.A. w okresie międzywojennym

Głownie zadania powołanego do życia Banku Polskiego określała Rada Banku, która zajmowała się nadzorowaniem pracy organów wykonawczych banku. Rada Banku decydowała o podstawowych kwestiach, związanych na przykład z ustalaniem wysokości stop procentowych, polityce kredytowej, a także decyzje związane ze sprzedażą i zakupem rocznego rodzaju nieruchomości. Rada Banku zajmowała się także zatwierdzaniem budżetu państwa i sprawozdaniami finansowymi za poszczególne okresy. Rada Banku wybierała dyrektora naczlengo a także członków dyrekcji, a na jej forum dyskutowano poglądy dotyczące tematyki pieniężnej i kredytowej. Rada Banku składała się przede wszystkim z przedstawicieli świata biznesowego, w związku z tym był to organ, skupiający fachowców w swej dziedzinie. Bankowi przewodniczył prezes i wiceprezes banku, którzy byli mianowani na wniosek Rady Ministrów przez prezydenta. Ich kadencja trwała pięć lat. Prezes Banku przede wszystkim nadzorował ogólną działalność Banku, i mógł zawiszac uchwały, które według niego nie były zgodne z interesem państwa, jednak taka decyzja musiała być poparta stanowiskiem ministra skarbu. Minister skarbu z kolei był odpowiedzialny za zatwierdzania członków na stanowiska dyrektorskie i kierownicze Banku, zgłoszonych przez Radę Banku. Minister skarbu mógł także uczestniczyć w posiedzeniach rady Banku i żądać wyjasnienien kwestii spornych.

Działalność emisyjna i kredytowa Banku Polskiego
Działanosc polegająca na emisji waluty polskiej, czyli złotego polskiego była podstawa dzialanościa Banku Polskiego. Emisja złotego opierał się na zasadach polskiego systemu monetarnego, a jej wysokość okreslalana była na podstawie przepisów...
Pozostałą działalność Banku Polskiego do roku
Bank Polski w czasie swego istnienia i istnienia niepodległej Polski, zajmował się szeregiem różnego rodzaju działań. Bank ten przeprowadzał operacje dewizowe, zajmował się działalnością przekazową, zajmowali się także sprzedażą i kupnem...
Sytuacja Banku Polskiego po wybuchu wojny
Wybuch wojny w dniu pierwszego września 1939 roku, zakończył okres niepodległościowy w dziejach Polski. Zaraz po wybuchu wojny podjęto zakrojone na szeroką skale działania, mjace na celu zabezpieczenie ciągłości administracyjnej, państwowej,...

kominiarz warszawa