Departamenty Narodowego Banku Polskiego

Struktura organizacyjna dzisiejszego Narodowego Banku Polskiego jest bardzo rozbudowana i znajdują się w niej nie tylko takie struktury, jak oczywiście struktury kierownicze, na które składają się gabinet prezesa oraz wiceprezesów Banku, także organy wykonawcze i opiniodawcze, do których zaliczane sa Rada Polityki Pinieżnej, Zarząd Narodowego Banku polskiego Rada Naukowa Narodowego Banku Polskiego oraz Komitet Badań Ekonomicznych Banku Polskiego. Struktura organizacyjna Banku, aby mógł on prawidłowo i w pełni realizować stojące przed nim zadania, jest również podzielona na różnego rodzaju departamenty, a każdy z nich posiada scilse określony zakres czynności. W strukturach narodowego Banku Polskiego wyróżnia się następujące departamenty: Departament Administracji, Audytu wewnętrznego, Edukacji i Wydawnictw, Emisyjno – skarbcowy, Informatyki i Telekomunikacji, Kadr, Komunikacji i promocji, ochrony, Operacji Krajowych, Operacji Zagranicznych, Operacyjno – rachunkowy, Prawny, Statystyki, Systemu Finansowego, Systemu płatniczego, Zagraniczny, Zamówień Publicznych, Zarzadazania Ryzykiem Finansowym, Zarzadzanai Strategicznego, Instytut Ekonomiczny oraz Zespól do spraw Ryzyka Operacyjnego oraz Biuro do spraw Integracji ze strefą Euro. Do struktury organizacyjnej NBP należą także oddziały okręgowe Narodowego Banku polskiego oraz Zakład Usług Gospodarczych.

Departament Emisyjno – skarbcowy
Główne zadanie departamentu emisyjno – skarbcowego związane są z emisją i nadzorowaniem piniedzy znajdujacyhc się w obiegu gotówkowym. Zatem szczegółowo zadania te precyzowane są jako sporządzanie analiz w określonych okresach czasu, które...
Departament Operacyjno –rachunkowy
Deapratement ten odpowiada, ujmując w skrócie za wszelkiego rodzaju operacje rachunkowe., realizowane na terenie Narodowego Banku Polskiego za pośrednictwem poszczególnych departamentów, oraz za wyznaczanie standardów i zasad realizowanych rozliczeń...
Departament administracyjny
Departament administracyjny, jak sama nazwa wskazuje, zajmuje się administracją Narodowego banku polskiego, czyli sprawami związanymi z funkcjonowaniem technicznym Banku. Zapewnia on zaopatrzenie, realizuje n\potzrebne inwestycje, planuje je, określa...