Departament Operacyjno –rachunkowy

Deapratement ten odpowiada, ujmując w skrócie za wszelkiego rodzaju operacje rachunkowe., realizowane na terenie Narodowego Banku Polskiego za pośrednictwem poszczególnych departamentów, oraz za wyznaczanie standardów i zasad realizowanych rozliczeń rachunkowych. Ponadto zajmuje się także prowadzeniem ewidencji księgowej realizowanych zadań i operacji gospodarczych, wykonywanych na tereni narodowego banku Polskiego. Departament operacyjno – rachunkowy zajmuje się również kwestiami związanymi z opracowywaniem i wydawaniem aktów prawnych, mających na celu ustalenie zasad rachunkowości, tworzenia i rozwiazaywania rezerw, wykorzystywanych na pokrycie ryzyka związanego ze zmianą kursu złotego polskiego w stosunku do walut obcych, a także zajmuje się sporządzaniem bilansu, rachunku zysków i strat oraz rozlokowaniem i strukturą pasywów i aktywów, czyli zobowiązań, należności i zapasów, znajdujących się w Narodowym Banku Polskim. Departament ten zajmuje się również takimi zadaniami, jak projektowanie narzędzi służących do zapewnienia prawidłowego funkcjonowania zasad występujących w rachunkowości, czyli sporządza między innymi plan kont, w którym znajdują się zarówno konta główne w księdze głównej i księgach pomocniczych, realizuje zasady związane z prowadzeniem ksiąg rozrachunkowych, sprawdza i ustala stan zarówno aktywów, jak i pasywów.

Departament administracyjny
Departament administracyjny, jak sama nazwa wskazuje, zajmuje się administracją Narodowego banku polskiego, czyli sprawami związanymi z funkcjonowaniem technicznym Banku. Zapewnia on zaopatrzenie, realizuje n\potzrebne inwestycje, planuje je, określa...
Departament Kadr
Departament ten zajmuje się szeregiem spraw, związanych z działalnością dotyczącą kadr, płac, problematyką socjalną, szkoleniową oraz zatrudnieniową. Departament ten nadzoruje działalność w tychże dziedzinach nie tylko w centrali Banku,...
Departament ochrony
Ponieważ Narodowy Bank Polski jest centralną instytucją finansową w Polsce, pełni funkcje banku centralnego i banku banków, musi on podlegać szczególnej ochronie jeśli chodzi o zabezpieczenie jego działalności i ochronę mienia i majątku,...

www.my-medyczni.info.pl/z-utleniania-kwasow-nukleinowych-powstaja-puryny/ http://projnorm.pl/wycena-zloz