Departament Operacji Krajowych

Departament Operacji Krajowych, który realizuje zadania związane z wykonywaniem polityki pieniężnej, jest niezmiernie ważnym aspektem działalności Narodowego Banku Polskiego. Jego zadania polegają miedzy innymi na wykonywaniu zadań związanych z realizacją wspomnianej polityki pieniężnej a także polityki finansowej, za pomocą dostępnych w gospodarce rynkowej instrumentów, do których należą miedzy innymi operacje na rynku pieniężnym, system rezerwy obowiażakowej, kredyt refinansowy i inne. Departament ten, aby moc prawidłowe realizować powierzone mu funkcje, musi przede wszystkim poddać analizie i monitoringowi sytuacje, która występuje na rynakcj finansowych. Analizy te i monitornij przeprowadzana są pod kątem badania, jakiego rodzaju warunki wpływają na realizacje polityki pieniężnej i kursowej. Ponadto departament ten zajmuje się takimi kwestiami, jak prowadzanie rachunków i kont depozytowych papierów wartościowych, które są emitowane na rynek gotówkowy przez Narodowy Bank Polski, w połączeniu ze skarbem państwa. Departament operacji krajowych realizuje także zadanie związane z obsługa, jakie wynikają z należności i zobowiązań finansowych, dotyczących rozrachunków z kontrahentami zagranicznymi, a także zajmuje się zadaniem związanymi z udziałem struktur Narodowego Banku Poskego w organizacjach finsnwoych o zasięgu międzynarodowym.

Działalność emisykjan Narodowego Banku Polskiego
Działanośc emisyjna Narodowego Banku Polskiego jest jego przywilejem i zarazem obowiązkiem. Oznacza to zatem, że tylko i wyłącznie Narodowy Bank Polski ma prawo wypuszczać w obieg monety i banknoty, czyli bilety lub inaczej zwane znaki skarbowe....
Monety i banknoty emitowane przez Narodowy Bank Polski
Wyłączność na emisje banknotów monet Narodowy Bank Polski otrzymał według Ustawy o Narodowym Banku Poskkim, wydanej w dniu 29 sierpnia 1997. Zgodnie z nią, Narodowy Bank Polski emituje pieniądze o nominałach, które w przypadku banknotów wynoszą...
Rodzaje bitych monet
Narodowy Bak Polski, jako wyłączny emitent, zajmuje się emitowaniem monet i banknotów, ale to te pierwsze wystepują w dwóch rodzajach. Pierwszy rodzaj monet, bitych przez Mennice Państwową Spółka Akcyjna, i emitowanych przez Narodowy Bank Polski,...