Departament ochrony

Ponieważ Narodowy Bank Polski jest centralną instytucją finansową w Polsce, pełni funkcje banku centralnego i banku banków, musi on podlegać szczególnej ochronie jeśli chodzi o zabezpieczenie jego działalności i ochronę mienia i majątku, a także znajudujacych się w jego posiadaniu różnego rodzaju dokumentów i innych papierów wartościowych. Dlatego też zadania, jakie stawia się przed Departamentem Ochrony sa bardzo szczegółowo określone, a ich realizacja przeprowadzana w sposób bardzo sumienny i dokładny. Departament ochrony zajmuje się zatem zadaniami, związanymi z ochroną osób i mienia, znajdującymi się w Narodowym Banku Polskim. Ponadto zajmuje się ochroną całości systemu teleinformatycznego Narodowego Banku Polskiego, w tym zarówno ochroną systemu i ochroną znajdujących się w nim informacji, ponadto jego zadaniem jest zapewnienie bezpieczeństwa, jeśli chodzi o informacje niejawne i dane zabezpieczenie danych osobowych. Ponadto departament ten zajmuje się nadzorem i procesem wdrażania równego rodzaju systemów kryptograficznych, które obowiązują zarówno między poszczególnymi departamentami, jak i miedzy poszczególnymi jednostkami i oddziałami banku. Deparatemanet ten prowadzi także Narodowe Centrum Certyfikacji, a także zajmuje się nadzorem, jeśli chodzi o kwestie związane z tworzeniem i zabezpieczeniami systemów technicznych w obiektach należących do centrali Narodowego Banku polskiego.

Departament Operacji Krajowych
Departament Operacji Krajowych, który realizuje zadania związane z wykonywaniem polityki pieniężnej, jest niezmiernie ważnym aspektem działalności Narodowego Banku Polskiego. Jego zadania polegają miedzy innymi na wykonywaniu zadań związanych...
Działalność emisykjan Narodowego Banku Polskiego
Działanośc emisyjna Narodowego Banku Polskiego jest jego przywilejem i zarazem obowiązkiem. Oznacza to zatem, że tylko i wyłącznie Narodowy Bank Polski ma prawo wypuszczać w obieg monety i banknoty, czyli bilety lub inaczej zwane znaki skarbowe....
Monety i banknoty emitowane przez Narodowy Bank Polski
Wyłączność na emisje banknotów monet Narodowy Bank Polski otrzymał według Ustawy o Narodowym Banku Poskkim, wydanej w dniu 29 sierpnia 1997. Zgodnie z nią, Narodowy Bank Polski emituje pieniądze o nominałach, które w przypadku banknotów wynoszą...