Departament Kadr

Departament ten zajmuje się szeregiem spraw, związanych z działalnością dotyczącą kadr, płac, problematyką socjalną, szkoleniową oraz zatrudnieniową. Departament ten nadzoruje działalność w tychże dziedzinach nie tylko w centrali Banku, ale także w jego oddziałach terenowych. Jeśli chodzi o kwoeste związane z tematyka kadrową, to departament ten przeprowadza nabór na stanowiska pracy, szkoli kadrę, prowadzi teczki osobowe pracowników, ustala harmonogramy dotyczące spraw płacowych, w tym również reguluje takie kwestie, jak regulaminy premiowania, zajmuje się tazke różnego rodzaju sprawami dotyczącymi motywowania pracowników, a zatem przygotowuje nagrody, wyróżnienia i tego typu podobne sprawy. Ponadto zajmuje się także procesami zwalniania pracowników, oraz opracowuje plany dotyczące potencjalnych miejsc pracy i zgodnie z zapotrzebowaniem, ogłasza nabór na dane stanowisko. Departament zajmuje się także zagadnieniami z zakresu polityki płacowej i zatrudnieniowej i w tych ramach realizuje takie zadania, jak na przykład tworzenie struktury zatrudnienia i wynagradzania pracowników Narodowego Banku Polskiego, planuje zatrudnienie i przewiduje programy płacowe. Ponadto departament ten zajmuje się sprawami związanymi z działalnością szkoleniową, czyli określa potrzeby szkoleniowe dotyczące kadr, atakze we współdziałaniu z oddziałami banku, przeprowadza rozmowy dotyczące programu szkoleń i terminów ich realizacji

Departament ochrony
Ponieważ Narodowy Bank Polski jest centralną instytucją finansową w Polsce, pełni funkcje banku centralnego i banku banków, musi on podlegać szczególnej ochronie jeśli chodzi o zabezpieczenie jego działalności i ochronę mienia i majątku,...
Departament Operacji Krajowych
Departament Operacji Krajowych, który realizuje zadania związane z wykonywaniem polityki pieniężnej, jest niezmiernie ważnym aspektem działalności Narodowego Banku Polskiego. Jego zadania polegają miedzy innymi na wykonywaniu zadań związanych...
Działalność emisykjan Narodowego Banku Polskiego
Działanośc emisyjna Narodowego Banku Polskiego jest jego przywilejem i zarazem obowiązkiem. Oznacza to zatem, że tylko i wyłącznie Narodowy Bank Polski ma prawo wypuszczać w obieg monety i banknoty, czyli bilety lub inaczej zwane znaki skarbowe....

stojak na bombkę www.weblustro.pl/elementy-rusztowan-sa-lekkie/