Departament Emisyjno – skarbcowy

Główne zadanie departamentu emisyjno – skarbcowego związane są z emisją i nadzorowaniem piniedzy znajdujacyhc się w obiegu gotówkowym. Zatem szczegółowo zadania te precyzowane są jako sporządzanie analiz w określonych okresach czasu, które pozwolą na oceną kształtowania się zapasów znaków pieniężnych w kraju, a także zajmuje się prognozą dotyczącą obiegu gotówkowego, w rozbiciu na poszczególne monety i banknoty. Departament emisyjno – skarbcowy zajmuje się także kontaktami i współpracą z instytucjami zajmującymi się produkcja znaków pieniężnych, czyli ściśle współpracuje z Polską Wytwórnia Papierów wartościowych Spółka Akcyjna, oraz z Mennica polską Spółka Akcyjna. Departament ten zajmuje się także zaopatrzeniem obiegu krajowego w znaki pieniężne, to znaczy ze na podstawie prognoz zapewnia odpowiednią ilość pieniędzy, zależna od potrzeb. Ponadto zaopatruje również w odpowiedniej wysokości zasoby zzanków pinenieżnych, które potrzebują banki. Przy czym zaopatrywanie to dotyczy nie tylko waluty polskiej, ale także waluty zagranicznej. Deapratemaent ten zajmuj się także wydawaniem opinii i ekspertyz na temat jakości i oryginalności znaków pieniężnych będących w obiegu gotówkowym, w tym waluty zarówno polskiej, jak i obcej. Pilnuje także, aby wypuszczane na rynek znaki poenieżne były odpowiedniej jakości i aby były odpowiednio zabezpieczone przed fałszowaniem.

Departament Operacyjno –rachunkowy
Deapratement ten odpowiada, ujmując w skrócie za wszelkiego rodzaju operacje rachunkowe., realizowane na terenie Narodowego Banku Polskiego za pośrednictwem poszczególnych departamentów, oraz za wyznaczanie standardów i zasad realizowanych rozliczeń...
Departament administracyjny
Departament administracyjny, jak sama nazwa wskazuje, zajmuje się administracją Narodowego banku polskiego, czyli sprawami związanymi z funkcjonowaniem technicznym Banku. Zapewnia on zaopatrzenie, realizuje n\potzrebne inwestycje, planuje je, określa...
Departament Kadr
Departament ten zajmuje się szeregiem spraw, związanych z działalnością dotyczącą kadr, płac, problematyką socjalną, szkoleniową oraz zatrudnieniową. Departament ten nadzoruje działalność w tychże dziedzinach nie tylko w centrali Banku,...

chwilówki chwilówki www.mebleteo.pl/pl/c/Meble-metalowe/81