Departament administracyjny

Departament administracyjny, jak sama nazwa wskazuje, zajmuje się administracją Narodowego banku polskiego, czyli sprawami związanymi z funkcjonowaniem technicznym Banku. Zapewnia on zaopatrzenie, realizuje n\potzrebne inwestycje, planuje je, określa zapotrzebowanie na niezbędne przedmioty i towary, które są niezbędne do prawidłowego funkcjonowania poszczegłonych struktur bankowych. Szczególwoe zadanie tego departamentu określone są poprzez takie działania, jak na przykład opracowywanie planów inwestycunych oraz planów niezbędnych remontów, mających być zrealizowanych zarówno w centrali Banku, jak i jego oddziałach terenowych. Ponadto departament ten zajmuje się nadzorowaniem wydatkowanych na cele inwestycyjne i remontowe środków pieniężnych. Odpowiedzialny jest również za nadzór i koordynacje spraw, które wiążą się z zakupem i sprzedażą tak nieruchomości, jak i ruchomych składników majątku Narodowego Banku Polskiego, Departament ten nadzoruje także proces zaopatrzenia w niezbędne do pracy materiały i towary, w tym na przykład tak charakterystyczne narzędzia, jak na przykład stemple, pieczęcie, a także niezbędne formularze i druki. Ponadto departament administracyjny zajmuje się działem związanym z prowadzeniem akt jawnych, zajmuje się także nadzorowaniem jednostkę, które zajmują się administracją i udostępnianiem akt jawnych, w tym nadzoruje działalność kancelarii i archiwum tychże akt.

Departament Kadr
Departament ten zajmuje się szeregiem spraw, związanych z działalnością dotyczącą kadr, płac, problematyką socjalną, szkoleniową oraz zatrudnieniową. Departament ten nadzoruje działalność w tychże dziedzinach nie tylko w centrali Banku,...
Departament ochrony
Ponieważ Narodowy Bank Polski jest centralną instytucją finansową w Polsce, pełni funkcje banku centralnego i banku banków, musi on podlegać szczególnej ochronie jeśli chodzi o zabezpieczenie jego działalności i ochronę mienia i majątku,...
Departament Operacji Krajowych
Departament Operacji Krajowych, który realizuje zadania związane z wykonywaniem polityki pieniężnej, jest niezmiernie ważnym aspektem działalności Narodowego Banku Polskiego. Jego zadania polegają miedzy innymi na wykonywaniu zadań związanych...