Cele działania Narodowego Banku Polskiego zgodnie z Ustawą o Narodowym Banku Polskim

Według Ustawy o Narowoduym banku Polskim, wydanej w 1958 roku, Narodowy Bank Polski był instytucją, która miała bardzo szerokie uprawnienia. Oprócz zadania głowneg, jakie stanowiło kredytowanie jednostek gospodarczych w sposób bezpośredni lub pośredni, Narodowy Bank Polski zajmował się także jako jedyny bank emisją znaków pieniężnych i organizowaniem obrotu w formie bezgotówkowej. Do jego zadań należało także organizowanie, kontrolowanie i przeprowadzanie rozliczeń gospodarczych, zachodzaacyh na przykład w przedsiębiorstwach państwowych. Narodowy Bank Polski zajmował się także rozliczeniami z zagranicą i w tym aspekcie przeprowadzał kontrole realizacji planów operacji płatniczych, a także bilansu handlu zagranicznego oraz sprawozdań finansowych z tego zakresu. Bank Polski, jako bank narodowy, zajmowała się także kwestiami związanymi z obsługą budżetu państwa, w zakresie kasowym i rozliczeniowym, a także kontrolą tejże obsługi. Bank ten w zakresie swoich kompetencji posiadał także uprawnienia związane z kontrola jednostek gospodarczych w kwestii ich finansów, zatem przeprowadzał kontrole zgodnie z ustaleniami planu gospodarczego oraz wpływał na prawidłową ich realizację. Do jego zadań należało także wykonywanie funkcji związanych z przyjmowaniem a następnie przechowywaniem w swoim gmachu różnego rodzaju wartościowych dokumentów o charakterze finansowym.

Wzajemne kompetencje Narodowego Banku Polskiego, rządu i ministerstwa finansów
Wydana w końcówce lat pięćdziesiątych Ustawa o Narodowym Banku Polskim określała także wzajemne zależności miedzy Narodowym Bankiem Polskim oraz ministerstwem finansów i rządem. W pierwszej kolejności Narodowy Bank Polski opracowywała plan...
Funkcjonowanie banków w Polsce w latach sześćdziesiątych
Po wejściu w życie Ustawy o Narodowym Banku Polskim, kolejnym ważnym aktem była ustawa o prawie bankowym, wydana w roku 1960. Określała ona system bankowy w Polsce i wyznaczała kompetencje poszczególnych banków. Zgodnie z ustawa o Narodowym Banku...
Kompetencje poszczególnych banków wchodzących w skład systemu bankowego w Polsce
U schyłku lata szescdziesiatcyh dokonano kolejnych zmian w systemie bankowości w Polsce. Istotna zmiana było przede wszystkim to, ze likwidacji uległ Bank Inwestycyjny, a jego czynności i kompetencje zostały przekazane innym bankom. Bank Rolny nadzorował...

zakup spółki