Kategoria NBP obecnie

Pozycja Narodowego Banku Polskiego
W ciągu ostatnich lat, w czasie których nastąpiła całkowita transformacja ustrojowa Polski i jej systemu społeczno-politycznego i ekonomiczno – gospodarczego, Narodowy Bank Polski stał się instytucją...

Ocena działalności Narodowego Banku Polskiego
Patrząc wstecz na ostatnie kilkanaście lat działalności Narodowego Banku Polskiego, ogólna ocena jego czynności jest raczej pozytywna. Obecnie Narodowy Bank Polski jest jedną z najwazniesjszcvh...

Prezes Narodowego Banku Polskiego
Prezes Narodowego Banku Polskiego jest główną osobą w tej instytucji i posiada znaczne kompetencje i uprawnienia w zakresie swojej działalności. Zgodnie z przepisami prawa, prezes Narodowy Banku...

Rada Polityki Pieniężnej
Rada Polityki Pinieżnej jest organem Narodowego Banku Polskiego, powołaną zgodnie z ustawą o NBP oraz zgodnie z zapisami konstytucyjnymi. Skład Rady Polityki Pieniężnej określany jest przez te...

Zarząd Narodowego Banku Polskiego
Organem wykonawczym Narodowego Banku Polskiego jest zarząd, który składa się z prezesa Narodowego banku Polskiego, który jest od razu przewodniczącym zarządu, a także pozostałych osób, przy czym...

Rada Naukowa Narodowego banku Polskiego
Narodowy Bank Polski wypełnia rozmaite zadania związek z finansami państwa polskiego, a zatem jest główną ainstytuc finansowa kraju, organem emisyjnym oraz pełni funkcje banku centralnego banku...

Komitet Badań Ekonomicznych Narodowego Banku Polskiego
Narodowy Bank Polski, pełniąc funkcję nadrzędnej instytucji finansowej państwa polskiego, jest zobowiązany do realizacji różnego rodzaju zadań, głownie dotyczących kwestii ekonomicznych, gospodarczych...

Departamenty Narodowego Banku Polskiego
Struktura organizacyjna dzisiejszego Narodowego Banku Polskiego jest bardzo rozbudowana i znajdują się w niej nie tylko takie struktury, jak oczywiście struktury kierownicze, na które składają się...

Departament Emisyjno – skarbcowy
Główne zadanie departamentu emisyjno – skarbcowego związane są z emisją i nadzorowaniem piniedzy znajdujacyhc się w obiegu gotówkowym. Zatem szczegółowo zadania te precyzowane są jako sporządzanie...

Departament Operacyjno –rachunkowy
Deapratement ten odpowiada, ujmując w skrócie za wszelkiego rodzaju operacje rachunkowe., realizowane na terenie Narodowego Banku Polskiego za pośrednictwem poszczególnych departamentów, oraz za wyznaczanie...

Departament administracyjny
Departament administracyjny, jak sama nazwa wskazuje, zajmuje się administracją Narodowego banku polskiego, czyli sprawami związanymi z funkcjonowaniem technicznym Banku. Zapewnia on zaopatrzenie, realizuje...

Departament Kadr
Departament ten zajmuje się szeregiem spraw, związanych z działalnością dotyczącą kadr, płac, problematyką socjalną, szkoleniową oraz zatrudnieniową. Departament ten nadzoruje działalność...

Departament ochrony
Ponieważ Narodowy Bank Polski jest centralną instytucją finansową w Polsce, pełni funkcje banku centralnego i banku banków, musi on podlegać szczególnej ochronie jeśli chodzi o zabezpieczenie...

Departament Operacji Krajowych
Departament Operacji Krajowych, który realizuje zadania związane z wykonywaniem polityki pieniężnej, jest niezmiernie ważnym aspektem działalności Narodowego Banku Polskiego. Jego zadania polegają...

www.polhal.pl/pl/hale-namiotowe umowa zlecenie