Kategoria Historia bankowości polskiej do roku 1939

Projekt utworzenia banku polskiego
Debatę na temat powołania w Polsce banku centralnego rozpoczęto mniej więcej w drugiej połowie osiemnastego wieku. Szczególnie istotne to zagadnienie było i stało się przedmiotem intensywnej dyskusji...

Przerwanie idei założenia Banku Polskiego
Pierwotny projekt zakładający utworzenie banku polskiego spotkał się z krtytką wielu środowisk, które przerazłaa wizja niewątpliwego powstania długu publicznego, czyli zjawiska, o którym wcześniej...

Powstanie Banku Polskiego
Problem założenia banku polskiego został podjęty ponownie w momencie utworzenia Królestwa Polskiego, które było namiastką polskiego państwa. W tym w miarę autonomicznym tworze administracyjnym...

Działalność Banku Polskiego
Założycielem i głównym inicjatorem powołanie do życia Banku Polskiego był minister skarbu, sprawujący tę funkcję w czasie trwania pewnego rodzaju państowowsci polskiej czyli Królestwa Polskiego....

Pozostała działalność Banku Polskiego
Bank Polski, oprócz działalności związanej z emisją biletów skarbowych, zajmował się także wieloma innymi gałęziami działalności związanej z obsługą bankową ludności. Jego zadaniem było...

Działalność kredytowa Banku Polskiego
Bank Polski prowadził także działalność o charakterze kredytowym i było to znacząca gałąź. Podstawą do udzielanie kredytów były składane w banku depozyty, fundusze własne banku, a także...

Powstanie Listopadowe a działalność Banku Polskiego
Bank Polski funkcjonował prawidłowo i odgrywał zanczaca role w rozwoju gospodarczym. Szczególnej jego roli upatrywano w działąności pożyczkowej, która miała być udzielana inicjatywom rządowym,...

Działalność Banku Polskiego w drugiej połowie XIX wieku
Ostatecznie po roku 1830 celem nadrzędnym była sprzedaż zakładów państwowych, pozostających w administracji Banku Polskiego w ręce prywatne i pozyskanie w stosunkowo krótkim czasie jakichkolwiek...

Ograniczenie dzialanosci Banku Polskiego i jego ostateczna likwidacja
W związku z mlaejacym znaczeniem Banku Polskiego, władze polskie próbowały ratować ta instytucje i jej dzialanosc. Powstała zatem propozycja, aby Bak Polski stal się bankiem akcyjnym, którego podstawowym...

Działalność Banku Polskiego w okresie międzywojennym
Po zlikwidowaniu Banku Polskiego przez władze zaboru rosyjskiego, zakończył się rozdział w historii bankowości centralnej polskiej. Kolejny rozdział został otwarty wraz z odzyskaniem niepodległości...

Reforma walutowa Władysława Rabskiego w roku
Po odzyskaniu niepodległości uregulowaniu musiało podlegać bardzo wiele kwestii, w tym przede wszystkim kwestie finansowe. Na terenie Polski w obiegu były pieniądze, które swego czasu obowiązywały...

Podstawowe założenia reformy Grabskiego
Reforma rządu Władysława Grabskiego polegała przede wszystkim na wyegzekwowaniu pieniędzy z danin publicznych, na radykalnym cieciu kosztów, które generowała administracja państwowa oraz na wprowadzeniu...

Działalność Banku Polskiego S.A. w okresie międzywojennym
Głownie zadania powołanego do życia Banku Polskiego określała Rada Banku, która zajmowała się nadzorowaniem pracy organów wykonawczych banku. Rada Banku decydowała o podstawowych kwestiach, związanych...

Działalność emisyjna i kredytowa Banku Polskiego
Działanosc polegająca na emisji waluty polskiej, czyli złotego polskiego była podstawa dzialanościa Banku Polskiego. Emisja złotego opierał się na zasadach polskiego systemu monetarnego, a jej...

Pozostałą działalność Banku Polskiego do roku
Bank Polski w czasie swego istnienia i istnienia niepodległej Polski, zajmował się szeregiem różnego rodzaju działań. Bank ten przeprowadzał operacje dewizowe, zajmował się działalnością przekazową,...

porady prawne legnica : http://www.zarebski-kancelaria.pl/ adwokat lublin rozwód