Kategoria Bankowość komercyjna

Banki komercyjne w polskim systemie bankowym
System bankowy w Polsce opiera się na funkcjonowaniu Narodowego banku Polskiego, jako banku centralnego oraz banku banków, oraz banków komercyjnych, których podstawą działania jest zysk ich właścicieli....

Zysk bezpośredni właścicieli i akcjonariuszy banku komercyjnego
Przychody uzyskane z działalności bankowej mogą być dwojakiego rodzaju. Mogą to być przychody bezpośrednie, i przychody pośrednie. Zysk bezpośredni wywraza się w uzyskiwaniu dochodu z przeprowadzanych...

Zyski pośrednie uzyskiwane przez bankowość komercyjną
Zyski bezpośrednie, które uzyskiwane są z przeprowadzanych przez bank operacji finansowych, są najważniejszym źródłem dochodu dla właścicieli banku i jego akcjonariuszy. Zyski bezpośrednie mogą...

Ilość banków komercyjnych w Polsce
W Polsce działa wiele banków komercyjnych, przy czym niektórzy specjaliści uważają, ze w polskim systemie bankowym ilość banków na rynku jest za duża. N apozcatku ilość banków wynosiła zaledwie...

Różnice w wielkości banków komercyjnych
Banki komercyjne w Polsce różnią się wielkością, kotra wyraża się nie tylko w sumie aktywów i kapitałów zakładowych, ale także wielkością dotyczącą zatrudnianych pracowników, ilością...

Banki detaliczne
Jeszcze w XIX wieku wytworzył się podział na dwa rodzaje banków: banki inwestycyjne i banki detaliczne, z których każdy miał ograniczoną i ściśle określoną działalność, sankcjonowaną przepisami...

Banki inwestycyjne
Podział banków,który dokonał się w dziewiętnastym wieku, określał, że banki dzielą się na dwa zasadnicze rodzaje, to jest banki detaliczne i banki inwestycyjne. Każdy z tych banków miał ściśle...

Banki uniwersalne i banki wyspecjalizowane
Według prawa i praktyki można podzielić banki obecnie funkcjonujące w polskim systemie bankowym podzielić na dwie kategorie. Są to banki wyspecjalizowane i banki uniwersalne. Banki uniwersalne, jak...

Struktura własności banków komercyjnych w Polsce
Banki można podzielić według kryterium struktury własności i kapitału. Po reformach transformacyjnych w Polsce, większość banków stanowią banki komercyjne. Banki komercyjne mogą z kolei dzielić...

Banki zagraniczne w systemie polskich banków komercyjnych
Wszystkie banki komercyjne, działające w systemie bankowym w Polsce, są bankami polskimi, to znaczy że są zarejestrowane na terenie Rzeczypospolitej Polskiej i podlegają polskiemu nadzorowi bankowemu....

Skutki przejmowania banków komercyjnych przez inwestorów zagranicznych
Prywatyzacja banków na początku lat dziewięćdziesiątych była bardzo pożądanym zjawiskiem. Rząd dążył do tego, aby prywatyzacja przebiegała jak najszybciej i aby jak najwięcej banków przeszło...

Konsolidacja banków komercyjnych w Polsce
W początkowej fazie wchodzenia na rynek polski, banki posiadające zagranicznych właścicieli, zakładały w Polsce tylko i wyłącznie filie, w których skupiały się przede wszystkim na obsłudze...

Oddziały, przedstawicielstwa i banki międzynarodowe
W Polsce, w systemie bankowym działają nie tylko banki, które są bankami zagranicznymi. Działają też w Polsce banki, które posiadają oddziały, których centrale zlokalizowane są za granicą....

Banki spółdzielcze działające w polskim systemie bankowym
Banki społedzielcze należą do spółdzielców. Władze w takim banku sprawuje walne zgromadzenie, na którym prawo głosu ma każdy z udziałowiec, czyli spółdzielca. Każdy udziałowiec ma prawo...

Historia banków spółdzielczych
Banki spółdzielcze Polsce wywodzą się z założonych jeszcze w okresie dwudziestolecia miedzywojenngo banków ludowych i banków samopomocy, które tworzone były między innymi przez kupców, rzemieślników...

program księgowy dla firm jigsy