Kategoria Banknoty i monety NBP

Działalność emisykjan Narodowego Banku Polskiego
Działanośc emisyjna Narodowego Banku Polskiego jest jego przywilejem i zarazem obowiązkiem. Oznacza to zatem, że tylko i wyłącznie Narodowy Bank Polski ma prawo wypuszczać w obieg monety i banknoty,...

Monety i banknoty emitowane przez Narodowy Bank Polski
Wyłączność na emisje banknotów monet Narodowy Bank Polski otrzymał według Ustawy o Narodowym Banku Poskkim, wydanej w dniu 29 sierpnia 1997. Zgodnie z nią, Narodowy Bank Polski emituje pieniądze...

Rodzaje bitych monet
Narodowy Bak Polski, jako wyłączny emitent, zajmuje się emitowaniem monet i banknotów, ale to te pierwsze wystepują w dwóch rodzajach. Pierwszy rodzaj monet, bitych przez Mennice Państwową Spółka...

Banknoty kolekcjonerskie
Banknoty kolekcjonerskie są uważane za prawny środek płatniczy w Polsce, chociaż ich wygląd różni się od obiegowych banknotów, którymi posługujemy się na co dzień. Banknoty kolekcjonerskie...

Monety obiegowe
Monety obiegowe, bite przez Mennicę Polską Spółka Akcyjna, wpuszczane są na rynek w dziewięciu nominałach. Nominałami tymi są pięć złotych, dwa złote, jeden złoty. Kolejne z nich to gorsze,...

Monety okolicznościowe
Do monet okolicznościowych zalicza się zarówno monety kolekcjonerskie jak i monety okolicznościowe, które bite są w nominale dwuzłotowym. Monety te bite są z okazji różnych ważnych okoliczności,...

Wykorzystanie wizerunku banknotów i monet
Narodowy Bank Polski, zgodnie z Ustawą o Narodowym baku Polskim, posiada wyłączność na emisję bitych monet i drukowanych banknotów. Z tego też względu Narodowy Bank Polski jest zobowiązany do...

Zabezpieczenia banknotów polskich
Każdy banknot, emitowany przez Narodowy Bak Polski, posiada szereg zabezpieczeń, które maja chronić walutę polską przed fałszerzami. Fałszerstwo nie jest już wprawdzie tak popularne jaki kiedyś,...

Związek Banków Polskich
Zwiazke Banków Polskich jest organizacją, która powstała w roku 1991, a głównym celem jej dzialnosci jest współpraca przy przygotowywaniu ustaw dotyczących systemu bankowego i zasad funkcjnowaniua...

Krajowa Izba Rozliczeniowa
Krajowa Izba Rozliczeniowa jest instytucją, która powstała w celu ułatwienia rozliczeń w systemie międzybankowym. Jest ona centralną instytucją, która ułatwia działanie i integrowanie systemu...

Biuro Informacji Kredytowej
W celu problemów wynikajaych z brakiem spąłty zaciąganych w bankach kredytów, w roku 1992 powstała baza danych o niesolidnych dłużnikach bankowych. Wszystkie banki mogły tutaj zgłaszać swoich...

Bankowy Fundusz Gwarancyjny
Bankowy Fundusz Gwarancyjny powstał na mocy Ustawy z dnia 14 grudnia 1994 o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym, a jego dzialanośc rozpoczęła się w dniu 17 lutego rok pożnije,czyli w roku 1995. Działanośc...

Komisja Nadzoru Bankowego
Komisja nadzoru Bankowego powstała w roku 1997, zgodnie z ustawa o Narodowym Banku Polskim, której zapisy zwalniały Narodowy Bank Polski z funkcji nadzorowania banków w Polsce. Narodowy Bank Polski...

Zadanie Komisji Nadzoru Bankowego
Funkcjonowanie każdego systemu bankowego w każdym z krajów, w którym obowiązują zasady gospodarki rynkowej, opierają się na działaniu nadzoru bankowego. Sprawia on, że system bankowy działa...

Bezpieczeństwo depozytów bankowych
Osobnym, jednak bardzo ważnym zadaniem, które spełni Komisja Nadzoru Bankowego, jest nadzór nad bezpieczeństwem depozytów, składanych do banków. Sprawa ta jest szczególnie istotna, jeśli weźmie...

producent neonów