Bezpieczeństwo depozytów bankowych

Osobnym, jednak bardzo ważnym zadaniem, które spełni Komisja Nadzoru Bankowego, jest nadzór nad bezpieczeństwem depozytów, składanych do banków. Sprawa ta jest szczególnie istotna, jeśli weźmie się pod uwagę fakt, że przeważnie 90% z ulokowanych w banku kapitałów pochodzi właśnie z depozytów składanych zarówno przez osoby prywatne, jak i przedsiębiorstwa. Depozyty te banki wykorzystują do swojej działalności, w związku z tym jakiekolwiek zmiany w strukturach tychże depozytów, mogą być bardzo niebezpieczne dla prawidłeogo funkcjnownaie banku. Ogranicza bowiem możliwości działania banku, a zatem również wpływa na pogorszenie świadczonych przez niego usług. Wobec tych faktów drastyczne zmiany, które zachodzą w depozytach bankowych, często przynoszą katastrofalne skutki. Dlatego też nadzór nad prawidłowym funkcjonowaniem depozytów bankowych jest tak niezmiernie ważny, jeśli klienci nie będą pewni banku i jego zdolności do zapewnienia bezpieczeństwa depoztytwego, wówczas będą wycofywać swoje inwestycje, a to wiąże się z zaklocenaimi w prawidłowym funckjonwoaniu nie tylko poszczególnych banków, ale także całości systemu bankowego. Nie ma też możliwości, aby banki zagrożone niewypłacalności mogły być dotowane przez państwo, gdyż byłby to zbyt duży wydatek; poza tym żadne z państw działających na zasadach gospodarki rynkowej nie przewiduje takich rozwiązań.

Banki komercyjne w polskim systemie bankowym
System bankowy w Polsce opiera się na funkcjonowaniu Narodowego banku Polskiego, jako banku centralnego oraz banku banków, oraz banków komercyjnych, których podstawą działania jest zysk ich właścicieli. Banki komercyjne nie posiadają wszystkich...
Zysk bezpośredni właścicieli i akcjonariuszy banku komercyjnego
Przychody uzyskane z działalności bankowej mogą być dwojakiego rodzaju. Mogą to być przychody bezpośrednie, i przychody pośrednie. Zysk bezpośredni wywraza się w uzyskiwaniu dochodu z przeprowadzanych przez bank operacji finansowych. Uzyskiwane...
Zyski pośrednie uzyskiwane przez bankowość komercyjną
Zyski bezpośrednie, które uzyskiwane są z przeprowadzanych przez bank operacji finansowych, są najważniejszym źródłem dochodu dla właścicieli banku i jego akcjonariuszy. Zyski bezpośrednie mogą być rozdzielane w formie dywidendy z uzyskanego...